Setesdølen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Setesdølen

  Setesdølen er ei partipolitisk uavhengig lokalavis for Setesdal, skipa i 1975. Avisa Setesdølen er talerøyr for distriktsinteresser, med vekt på sameksistens mellom by og land. Bygdeturisme, bygdeutvikling og busetnad i distrikta er såleis viktige saker for avisa, i tillegg til å følgje opp det lokale næringslivet.

 • avis

  En avis er en regelmessig publikasjon som orienterer allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål gjennom nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser.Tidligere ble aviser publisert på papir, men i dag publiseres aviser i all hovedsak enten kun digitalt på internett eller både i papirformat og digitalt. I første halvår av 2023 er kun fire prosent av avisopplaget rent papiropplag, mens 60 prosent av avisopplaget er heldigitalt..

  Fra wikipedia

 • Gyro Heia

  Gyro Heia (født 1981) er en norsk politiker (Sp).

 • Setesdal

  Setesdal er dalføret langs Otravassdraget fra Evje i sør til Hovden i nord.

 • Setesdølen

  Setesdølen er en partipolitisk uavhengig lokalavis for Setesdal, etablert i 1975 i Bygland.