Setesdølen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Setesdølen

    Setesdølen er en lokalavis som utkommer i Bygland. Avisen ble grunnlagt i 1975 og eies av Sigurd Haugsgjerd. Setesdølen dekker Setesdal. .

  • avis

    En avis er en regelmessig publikasjon som inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer, annonser og så videre. Tidligere ble aviser publisert på papir, i dag publiseres aviser i økende grad enten både på papir og internett eller bare på internett. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier i økende grad opp for nedgangen i salgstall for papiraviser.