Setesdølen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Setesdølen

  Setesdølen er ei partipolitisk uavhengig lokalavis for Setesdal, skipa i 1975. Avisa Setesdølen er talerøyr for distriktsinteresser, med vekt på sameksistens mellom by og land. Bygdeturisme, bygdeutvikling og busetnad i distrikta er såleis viktige saker for avisa, i tillegg til å følgje opp det lokale næringslivet.

 • avis

  En avis er en regelmessig publikasjon som inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer, annonser og så videre. Tidligere ble aviser publisert på papir, i dag publiseres aviser i økende grad enten både på papir og internett eller bare på internett. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier i økende grad opp for nedgangen i salgstall for papiraviser.

  Fra wikipedia

 • Gyro Heia

  Gyro Heia (født 13.

 • Setesdal

  Setesdal er dalføret langs Otravassdraget fra Evje i sør til Hovden i nord.

 • Setesdølen

  Setesdølen er en avis som blir utgitt i Bygland i Agder.