BERGEN: Bli med på massedemonstrasjon for Burma!

La oss vise demokratibevegelsen i Burma at de ikke er glemt. Kle deg i rødt og møt opp den 10. desember klokken 13 på Torgallmenningen i Bergen!

La oss vise Aung San Suu Kyi og alle samvit­tighets­fanger i Bur­ma at de ikke er glemt! Den 10. desem­ber, på den inter­nasjonale men­neskerettighets­da­gen og dagen Nobels fred­spris blir delt ut, vil Raftos­tif­telsen, burme­sere i eksil, Amnesty Inter­na­tion­al Norge og Redd Bar­na, organ­is­ere en massedemon­strasjon for demokrati i Bur­ma. Kle deg i rødt og møt opp klokken 13 på Tor­gall­men­nin­gen i Bergen! Arrange­mentet vil filmes og fotograferes, og sendes til demokrat­i­beveg­elsen i Burma!

PROGRAM

• 12.30 Fred­sønsker henges opp på jule­treet ved Sjøfartsmonumentet

• 13.00 Vi stiller oss opp for fotografer­ing til postkort.

• 13.10 Appeller og sang til støtte for samvit­tighets­fan­gene i Burma.

• Arrange­mentet avs­luttes ca. klokken 13.30.

Mer infor­masjon lig­ger på Rafto­husets nettsider.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen