BERGEN: Bli med på massedemonstrasjon for Burma!

La oss vise demokratibevegelsen i Burma at de ikke er glemt. Kle deg i rødt og møt opp den 10. desember klokken 13 på Torgallmenningen i Bergen!

La oss vise Aung San Suu Kyi og alle sam­vit­tig­hets­fan­ger i Bur­ma at de ikke er glemt! Den 10. desem­ber, på den inter­na­sjo­na­le men­neske­ret­tig­hets­da­gen og dagen Nobels freds­pris blir delt ut, vil Raft­o­stif­tel­sen, burme­se­re i eksil, Amne­sty Inter­na­tio­nal Nor­ge og Redd Bar­na, orga­ni­se­re en masse­de­mon­stra­sjon for demo­kra­ti i Bur­ma. Kle deg i rødt og møt opp klok­ken 13 på Torg­all­men­nin­gen i Ber­gen! Arran­ge­men­tet vil fil­mes og foto­gra­fe­res, og sen­des til demo­krati­be­ve­gel­sen i Bur­ma!

PROGRAM

• 12.30 Freds­øns­ker hen­ges opp på jule­tre­et ved Sjø­farts­mo­nu­men­tet

• 13.00 Vi stil­ler oss opp for foto­gra­fe­ring til post­kort.

• 13.10 Appel­ler og sang til støt­te for sam­vit­tig­hets­fan­ge­ne i Bur­ma.

• Arran­ge­men­tet avslut­tes ca. klok­ken 13.30.

Mer infor­ma­sjon lig­ger på Raft­ohu­sets nett­si­der.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen