Sirene (magasin)

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Lundevatnet

  Lundevatnet, innsjø i den nederste del av Siravassdraget, på fylkesgrensen mellom Vest-Agder (Flekkefjord kommune) og Rogaland (Lund kommune). Lundevatnet ligger på 49–44 moh. Elven Sira faller ut på østsiden av Lundevatnet. Det får også et større tilløp i nordenden fra Moisåna fra Hovsvatnet som ligger 62 moh. i Lund kommune.Lundevatnets areal er 26,3 km2, største lengde 25 km, største dybde 314 m.

 • Tjørhom kraftverk

  Tjørhom kraftverk er et av kraftverkene i Sira-Kvina-utbyggingen, Siravassdraget. Sirdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket utnytter det 158 meter høye fallet mellom magasinet Gravatnet (660-625 moh.) og Tjørhomvatnet, oppstrøms Tonstad kraftverk. Installasjonen består av 2 stk francisturbiner á 60 MW, midlere årsproduksjon 509 GWh. Det er stor kapasitet i overliggende magasiner og kraftverket er derfor tilrettelagt for et 3.

  Fra wikipedia

 • Aslak Sira Myhre

  Aslak Sira Myhre (født 28.

 • Sirene

  Sirene har flere betydninger

 • Sirene (magasin)

  Alternative betydninger: Se SireneSirene var et norsk magasin som tok mål av seg til å være et feministisk alternativ til ukebladene.