Sirene (magasin)

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Lundevatnet

  Lundevatnet, innsjø i den nederste del av Siravassdraget, på fylkesgrensen mellom Agder (Flekkefjord kommune) og Rogaland (Lund kommune). Lundevatnet ligger på 49–44 moh. Elven Sira faller ut på østsiden av Lundevatnet. Det får også et større tilløp i nordenden fra Moisåna fra Hovsvatnet som ligger 62 moh. i Lund kommune.Lundevatnets areal er 26,3 km2, største lengde 25 km, og største dybde, som er 314 meter, ligger dermed 268 meter under havets nivå.

 • Tjørhom kraftverk

  Tjørhom kraftverk er et av kraftverkene i Sira-Kvina-utbyggingen, Siravassdraget i Sirdal kommune i Agder. Kraftverket utnytter fallhøyden på 158 meter mellom magasinet Gravatnet (660–625 moh.) og Tjørhomvatn (497,6-492 moh.), oppstrøms Tonstad kraftverk. Det hentes også inn vann fra bekkeinntak. Installasjonen består av to francisturbiner, hver på 60 MW, midlere årsproduksjon 518 GWh.

  Fra wikipedia

 • Sira-Kvina Kraftselskap

  Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4.

 • Sirene

  Sirene har flere betydninger

 • Sirene (magasin)

  Alternative betydninger: Se Sirene Sirene var et norsk magasin som tok mål av seg til å være et feministisk alternativ til ukebladene.