Skatt

For det norske skattesystemet, se Skatt i Norge Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Venstres program

  Naar jeg nu mindes, hvad der er passert siden forrige valg, saa er det et tidsrum i verdens historie, som er i høi grad bemerkelsesværdig. Der er ingen periode i verdens historie, som har været saa rik paa begivenheter som disse tre aar.

 • Veien ut av krisen

  De retningslinjer som hr. Mowinckel trakk frem under trontaledebatten, og som under finansdebatten blev foranledningen til bonderegjeringens fall, - de samme retningslinjer er grunnstammen i regjeringens erklæring, likesom det også er disse samme retningslinjer som regjeringen litt efter litt har bygget ut til den serie av skatter, av nye avgifter, forhøielse av billettpriser, opspisning av fonds m.

 • Høyres skatte- og finanspolitikk er som den ideelle damesko

  Høyres ledere gjentar med utholdenhet også i denne valgkampen at de er skattelettelsenes parti. At Høyre er de lavere skatters trofaste, og snart eneste, forkjemper.

  Fra SNL

 • skatt

  Skatt er økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser. Skatters berettigelse er gitt i og med at man anerkjenner staten som en organisasjon, hvor medlemmene er forpliktet til å medvirke til statsformålene. Den skotske filosofen Adam Smith (1723-1790) oppstilte fire grunnsetninger: Skattene må være fast bestemt og frie for vilkårlighet Enhver skatt bør innkreves på den tid og på den måte som antas å være den mest bekvemme for skattyteren Oppebørselsomkostningene bør reduseres til det minst mulige Skatter bør så vidt gjørlig legges på inntekten etter evnen Skattene har i dag et tredobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter De skal være et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggerne De skal virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd.

 • Scheel-utvalget

  Scheel-utvalget er et skatteutvalg som ble utnevnt av Regjeringen Stoltenberg II, ledet av Hans Henrik Scheel. Mandatet deres var å utrede selskapsskatten, det vil si skatt på bedriftsoverskudd. I lang tid var denne skatten 28 prosent av bedriftsoverskuddet, men ble satt ned til 27 prosent i 2013 med virkning fra 2014. I flere land, herunder våre nordiske naboland, er denne skatten blitt redusert, og norske myndigheter ville ha en utredning om Norge burde følge disse i å kutte denne skatten.

  Fra wikipedia

 • Jakten på den forsvunne skatten

  Jakten på den forsvunne skatten (originaltittel: Raiders of the Lost Ark) er en amerikansk action- og eventyrfilm fra 1981 regissert av Steven Spielberg, produsert av Frank Marshall og manus av Lawrence Kasdan (basert på en story skrevet av George Lucas og Philip Kaufman).

 • Skatt

  For det norske skattesystemet, se Skatt i Norge Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag.

 • Skatt i Norge

  Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen.