Skolevalg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • skuledemokrati

  Skuledemokrati er eit prinsipp som inneber at alle som har tilknyting til ein skule, det vil seie elevar, lærarar, anna skulepersonale og foreldre, skal ha høve til å påverke i tillegg til den daglege leiaren ved skulen og dei overordna skulestyresmaktene. Skuledemokratiet skal sikre at elevar, foreldre og tilsette i skulen skal ha høve til å påverke skulekvardagen.

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 foregikk 9. og 10. september. Valgresultatet ble fremfor alt en dramatisk nedtur for Sosialistisk Venstreparti, som ble halvert i forhold til forrige lokalvalg i 2003. På borgerlig side kom særlig Høyre og Venstre styrket ut.Arbeiderpartiets sekretær, Martin Kolberg, spådde tidlig i valgkampen at lokalvalgene ville bli en folkeavstemning over Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering, som da hadde sittet ved makten i to år.

  Fra wikipedia

 • Fritt skolevalg

  Fritt skolevalg er et begrep som brukes i betydningen av at elever selv kan søke seg inn på den skolen de vil gå på.

 • Skolevalg

  Skolevalg er i flere land en betegnelse på en form for prøvevalg som blir avholdt ved skoler i forbindelse med andre valg, som lokalvalg, parlamentsvalg eller folkeavstemninger.

 • Skolevalg i Norge

  Skolevalg i Norge er en form for prøvevalg som blir avholdt ved skoler i forbindelse med andre valg, som lokalvalg og stortingsvalg.

Mer om Skolevalg fra Vox Publicas arkiv