SKUP

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om SKUP

    Fra SNL

  • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

    Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse er en stiftelse som ble opprettet i 1990 av medarbeidere i norsk presse for å stimulere undersøkende journalistikk. Stiftelsen arrangerer hvert år den landsomfattende SKUP-konferansen og deler ut SKUP-prisen, en av norsk presses høyeste utmerkelser. .

  • medier i Norge

    Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.