FORFATTER

Martin Eide
Martin Eide

Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Forfatter av en rekke bøker om journalistikk.

http://www.uib.no/personer/Martin.Eide


4 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Martin Eide

Virkelighetens eventyr

Her kan du lese førs­te kapit­tel i bio­gra­fi­en om Chr A.R. Chris­ten­sen (1906–67) – man­nen som for­mu­ler­te den moder­ne pres­sens ideo­lo­gi, var sak­lig­he­tens liden­ska­pe­li­ge for­kjem­per og grunn­la VG.

 
 
til toppen