Sosial arv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosial arv

  Fra SNL

 • Hellemyrsfolket

  Hellemyrsfolket er en romanserie i fire bind skrevet av Amalie Skram (1846–1905). Det er et hovedverk i den norske litteraturhistorien og holdes ofte frem som hovedeksempel på den litterære stilretningen naturalismen. Verket ble utgitt over en periode på 11 år, Sjur Gabriel og To venner i 1887, S.G. Myre i 1890 og Avkom først i 1898. Skram arbeidet også med en fortsettelse, «Avkoms avkom», som det bare fins noen fragmenter av.

 • bavianer

  Bavianer er en slekt med primater som finnes i store deler av Afrika sør for Sahara og deler av Den arabiske halvøy. Det finnes seks arter som alle er dagaktive, og som i motsetning til de fleste aper hovedsakelig beveger seg på fire ben på bakken..

  Fra wikipedia

 • Maine coon

  Maine coon (MCO) er en storvokst semi-langhåret rasekatt med opprinnelse fra det nordøstlige hjørnet av USA, i særdeleshet delstaten Maine, og grensestrøkene mot det sørøstligste Canada.

 • Sosial fobi

  Sosial angstlidelse (DSM-IV 300,23), også kalt sosial fobi, er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner som forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet.

 • Tradisjon

  En tradisjon (fra latin tradere, «overføre») er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (for eksempel fra generasjon til generasjon), i et samfunn eller i en gruppe.