Sosial arv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosial arv

  Fra SNL

 • Hellemyrsfolket

  Hellemyrsfolket er en romanserie i fire bind skrevet av Amalie Skram (1846–1905). Det er et hovedverk i den norske litteraturhistorien og holdes ofte frem som hovedeksempel på den litterære stilretningen naturalismen. Verket ble utgitt over en periode på 11 år, Sjur Gabriel og To venner i 1887, S.G. Myre i 1890 og Avkom først i 1898. Skram arbeidet også med en fortsettelse, «Avkoms avkom», som det bare fins noen fragmenter av.

 • bavianer

  Bavianer er en slekt med primater som finnes i store deler av Afrika sør for Sahara og deler av Den arabiske halvøy. Det finnes seks arter som alle er dagaktive, og som i motsetning til de fleste aper hovedsakelig beveger seg på fire ben på bakken.

  Fra wikipedia

 • Dagbladet

  Dagbladet er en norsk dagsavis som utgis på bokmål, grunnlagt i 1869.

 • Sosial fobi

  Sosial angstlidelse (DSM-IV 300,23), også kalt sosial fobi, er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner som forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet.

 • Tradisjon

  Tradisjon (via fransk tradition, fra latin tradere, «overføre») er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (for eksempel fra generasjon til generasjon), i et samfunn eller i en gruppe.