Sosiale lag

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosiale lag

  Fra SNL

 • sosiale forhold i Det gamle Egypt

  Sosiale forhold i Det gamle Egypt handlar om korleis folk flest i riket levde. På det meste kan det ha levt så mange som fem millionar menneske i Det gamle Egypt, dei fleste langs Nilen. Samfunnet var sterkt hierarkisk, og var organisert som eit jordbrukssamfunn der folk flest var bønder og arbeidde i jordbruket. Ein ukjend del av befolkninga var slavar.

 • den nordiske namnerenessansen

  Den nordiske namnerenessansen er ein periode på 1800-talet med auka og fornya bruk av nordiske namn i Noreg og resten av Skandinavia. Nasjonalromantikken førte til ein ny renessanse (blømingstid) for namn av norrønt opphav, og sentrale kulturpersonar som P.A. Munch og Ivar Aasen agiterte for nordiske namn. .

  Fra wikipedia

 • Det engelske kvarter

  Det engelske kvarter var et boligkompleks ved Solli plass på Drammensveien 26-42 i Oslo.

 • Sosial fobi

  Sosial angstlidelse (DSM-IV 300,23), også kalt sosial fobi, er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner som forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet.

 • Sosiale medier

  Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon».