Sosiale lag

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosiale lag

  Fra SNL

 • sosiale forhold i Det gamle Egypt

  Sosiale forhold i Det gamle Egypt handlar om korleis folk flest i riket levde. På det meste kan det ha levt så mange som fem millionar menneske i Det gamle Egypt, dei fleste langs Nilen. Samfunnet var sterkt hierarkisk, og var organisert som eit jordbrukssamfunn der folk flest var bønder og arbeidde i jordbruket. Ein ukjend del av befolkninga var slavar.

 • koptere

  Koptere er det vanlige navnet på kristne egyptere. Flertallet av koptere tilhører den koptisk-ortodokse kirke, men et mindretall tilhører den koptisk-katolske kirke og den koptisk-evangeliske kirke. Kopterne utgjør sannsynligvis rundt fem prosent av befolkningen i Egypt, og anser seg som etterkommere av de opprinnelige egypterne, i motsetning til de innvandrede araberne.

  Fra wikipedia

 • Dixie D'Amelio

  Dixie D'Amelio (født 12.

 • Sosial støtte

  Sosial støtte er å bli tatt vare på, både opplevd og i realiteten, av andre tilgjengelige mennesker og at man inngår som del av et større sosialt nettverk.

 • Sosiale medier

  Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon».