Sosiale lag

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosiale lag

  Fra SNL

 • sosiale forhold i Det gamle Egypt

  Sosiale forhold i Det gamle Egypt handlar om korleis folk flest i riket levde. På det meste kan det ha levt så mange som fem millionar menneske i Det gamle Egypt, dei fleste langs Nilen. Samfunnet var sterkt hierarkisk, og var organisert som eit jordbrukssamfunn der folk flest var bønder og arbeidde i jordbruket. Ein ukjend del av befolkninga var slavar.

 • den nordiske namnerenessansen

  Den nordiske namnerenessansen er ein periode på 1800-talet med auka og fornya bruk av nordiske namn i Noreg og resten av Skandinavia. Nasjonalromantikken førte til ein ny renessanse (blømingstid) for namn av norrønt opphav, og sentrale kulturpersonar som P.A. Munch og Ivar Aasen agiterte for nordiske namn..

  Fra wikipedia

 • Det engelske kvarter

  Det engelske kvarter var et boligkompleks ved Solli plass på Drammensveien 26-42 i Oslo.

 • Sosial fobi

  Sosial angstlidelse (DSM-IV 300,23), også kalt sosial fobi, er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner som forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet.

 • Sosiale medier

  Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon».