Sosiale lag

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosiale lag

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Tre menn i sosialt lag på disposisjonsværelset på Finse st

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Tre menn i sosialt lag på disposisjonsværelset på Finse st

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fra De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum i Elverum 2016

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fra De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum i Elverum 2016

  Fra SNL

 • sosiale forhold i Det gamle Egypt

  Vår kjennskap til sosiale forhold i Det gamle Egypt stammar frå ulike typar kjelder. Mest kjem nok frå diverse avbiletingar og tekstar i gravkammer, samt diverse objekt. Dei rikt illustrerte kjeldene viser religiøse og ideologiske aspekt, men også jordbruksscener og handverk, samt diverse former for underhaldning. Frå desse scenane kjenner ein dei mest vanlige yrkesgruppene, diverse verkty, musikkinstrument, ein kan følgje motar, samt bruk av utsmykking og kosmetikk.

 • drikkekar

  Et drikkekar er en liten beholder for væske som det kan drikkes av. Utforming, materiale og bruk har vært nøye forbundet med skiftende spise- og bordskikker i ulike sosiale lag, og med ulik bruk til hverdag eller fest..

  Fra wikipedia

 • Emil André Erstad

  Emil André Erstad (født 9.

 • Sosial støtte

  Sosial støtte er å bli tatt vare på, både opplevd og i realiteten, av andre tilgjengelige mennesker og at man inngår som del av et større sosialt nettverk.

 • Sosiale medier

  Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon».