Hvordan frigi data? Plakaten er her!

Last ned og skriv ut plakaten med oppskrift på korrekt frigivelse av data.

Nå er den klar og kan lastes ned, den norske ver­sjo­nen av plakat­en (pdf) som vil gjøre livet let­tere for dem som går med plan­er om å fri­gi datak­ilder (vi har tidligere lovet en over­set­telse). Se bilder nedenfor.

Plakat­en visu­alis­er­er de forskjel­lige skrit­tene i pros­essen med å gjøre offentlig sek­tors data tilgjen­gelig for videre­bruk. Den er laget av Ton Zijl­stra og James Burke og er pub­lis­ert med Cre­ative Com­mons-lisensen by-nc-sa (kred­i­ter­ing, del på samme vilkår til ikke-kom­mer­siell bruk). I tråd med dette repub­lis­er­er vi den her i norsk ver­sjon med samme lisens. Håvard Legreid og under­teg­nede har over­satt teksten.

Plakat­en innehold­er naturligvis ikke alle detal­jer om de ulike skrit­tene i dat­a­pub­lis­er­ing, men gir en grei over­sikt over pros­essen. Mer i dyb­den har vi gått tidligere med artikke­len “Kan mine data gjenbrukes?”

Ytterligere infor­masjon er lovet av Forny­ings­de­parte­mentet i forbindelse med dets videre arbeid med offentlige data: De arbei­der med en veileder/guide til videre­bruk av data.

Klikk på bildene for å laste ned plakat­en i pdf-format.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] also to pro­duce a com­pre­hen­sive and prac­ti­cal guide to open­ing up data for reuse. We have tried to con­tribute by trans­lat­ing Ton Zijl­stra and James Burke’s gov­ern­ment data flow­chart into […]

  2. […] also to pro­duce a com­pre­hen­sive and prac­ti­cal guide to open­ing up data for reuse. We have tried to con­tribute by trans­lat­ing Ton Zijl­stra and James Burke’s gov­ern­ment data flow­chart into […]

til toppen