Sparebankstiftelsen DNB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sparebankstiftelsen DNB

  Fra SNL

 • Sparebankstiftelsen DNB

  Sparebankstiftelsen DNB er en norsk stiftelse opprettet i 2002. Den er blant Norges største stiftelser og har som formål å ivareta sparebanktradisjonene ved å dele ut midler fra avkastningen til allmennyttige formål.Stiftelsen eier cirka 8 prosent av DNB og er konsernets nest største aksjonær etter den norske stat (per 2018).Sparebankstiftelsen DNB er eier og medlem i foreningen Store norske leksikon AS sammen med universitetene, stiftelsen Fritt Ord og Det norske Videnskaps-Akademi.Styreleder fra 2019 er Nils Øveraas, og administrerende direktør fra 2014 er André Støylen.Stiftelsen ble opprettet i 2002 i forbindelse med omdannelsen av deler av Gjensidige NOR til aksjeselskapet Gjensidige NOR ASA, som i 2003 fusjonerte med Den norske Bank (DnB) til finanskonsernet DnB NOR.

 • Sparebankstiftelsen DNBs kunststipend

  Sparebankstiftelsen DNBs kunststipend er en kunstpris som deles ut årlig til kunstnere i etableringsfasen. Prisen og den tilhørende stipendutstillingen er siden 2008 et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og Oslo Kunstforening. Stipendet er fra 2019 på 200 000 kroner.Nominasjonsprosessen, juryarbeidet og stipendutstillingen med tre nominerte kunstnere administreres av Oslo Kunstforening.

  Fra wikipedia

 • DNB Bank

  DNB Bank ASA (Euronext: DNB) er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019.

 • Sparebankstiftelsen DNB

  Sparebankstiftelsen DNB er en stiftelse som ble dannet i 2002 da Gjensidige NOR sparebank ble omdannet til aksjeselskap.

 • Store norske leksikon

  Store norske leksikon (forkortet SNL) er et nettbasert leksikon som utgis av Foreningen Store norske leksikon.

Mer om Sparebankstiftelsen DNB fra Vox Publicas arkiv