Sparebankstiftelsen DNB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sparebankstiftelsen DNB

  Fra SNL

 • Sparebankstiftelsen DNB

  Sparebankstiftelsen DNB er en norsk stiftelse opprettet i 2002. Den er blant Norges største stiftelser og har som formål å ivareta sparebanktradisjonene ved å dele ut midler fra avkastningen til allmennyttige formål. Stiftelsen eier cirka 8 prosent av DNB og er konsernets nest største aksjonær etter den norske stat (per 2018). Sparebankstiftelsen DNB er eier og medlem i foreningen Store norske leksikon AS sammen med universitetene, stiftelsen Fritt Ord og Det norske Videnskaps-Akademi.

 • Nikolai Astrup

  Maleren Nikolai Astrup virket i tiden fra omkring 1900 til slutten av 1920-årene. Han bodde og virket i Jølster i Sogn og Fjordane, bygda der han var vokst opp, og maleriene og grafikken hans er sterkt preget av naturen og bygdemiljøet. Han utviklet en koloristisk rik og personlig kunst, merket av en mystisk betont naturopplevelse. Maleriene av jonsokbål fra årene 1902–1912 er blant hans mest kjente verker.

  Fra wikipedia

 • DNB

  DNB ASA (OSE: DNB) er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019.

 • Sparebankstiftelsen DNB

  Sparebankstiftelsen DNB er en stiftelse som ble dannet i 2002 da Gjensidige NOR sparebank ble omdannet til aksjeselskap.

 • Store norske leksikon

  Store norske leksikon (forkortet SNL) er et nettbasert leksikon som utgis av Foreningen Store norske leksikon.

Mer om Sparebankstiftelsen DNB fra Vox Publicas arkiv