Sparebankstiftelsen DNB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sparebankstiftelsen DNB

  Fra SNL

 • Sparebankstiftelsen DNB

  Sparebankstiftelsen DNB er en norsk stiftelse opprettet i 2002. Den er blant Norges største stiftelser og har som formål å ivareta sparebanktradisjonene ved å dele ut midler fra avkastningen til allmennyttige formål.Stiftelsen eier cirka 8 prosent av DNB og er konsernets nest største aksjonær etter den norske stat (per 2018).Sparebankstiftelsen DNB er eier og medlem i foreningen Store norske leksikon AS sammen med universitetene, stiftelsen Fritt Ord og Det norske Videnskaps-Akademi.Styreleder fra 2011 er Randi Eek Thorsen, og administrerende direktør fra 2014 er André Støylen.Stiftelsen ble opprettet i 2002 i forbindelse med omdannelsen av deler av Gjensidige NOR til aksjeselskapet Gjensidige NOR ASA, som i 2003 fusjonerte med Den norske Bank (DnB) til finanskonsernet DnB NOR.

 • Nikolai Astrup

  Maleren Nikolai Astrup virket i tiden fra omkring 1900 til slutten av 1920-årene. Han bodde og virket i Jølster i Sogn og Fjordane, bygda der han var vokst opp, og maleriene og grafikken hans er sterkt preget av naturen og bygdemiljøet. Han utviklet en koloristisk rik og personlig kunst, merket av en mystisk betont naturopplevelse. Maleriene av jonsokbål fra årene 1902–12 er blant hans mest kjente verker.

  Fra wikipedia

 • Amedia

  Amedia AS (stilisert som amedia) er Norges nest største mediekonsern (etter Schibsted), og ble etablert i 27.

 • DNB

  DNB ASA (OSE: DNB) er Nord-Europas største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019.

 • Sparebankstiftelsen DNB

  Sparebankstiftelsen DNB er en stiftelse som ble dannet i 2002 da Gjensidige NOR sparebank ble omdannet til aksjeselskap.

Mer om Sparebankstiftelsen DNB fra Vox Publicas arkiv