Spekter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fargespektrum

  Fargespektrum er rekken av farger som oppstår når hvitt lys blir brutt i et prisme eller bøyet i et gitter og etterpå fanget opp på en hvit skjerm. Fargespektret ble først systematisk undersøkt av Isaac Newton, og han delte det i sju hovedfargetoner: rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Denne noe tilfeldige inndelingen ble valgt ut fra en tradisjonell oppfatning av at fargespekteret kan sees på som toneskalaen i en oktav.I motsetning til toneskalaen går spektrets farger gradvis over i hverandre, og fargenes karakter er meget avhengig av spektrets bølgelengdeoppløsning og av observasjonsforholdene.

 • Spekter

  Spekter er en arbeidsgiverforening som først og fremst organiserer fristilte virksomheter fra statlig, kommunal eller fylkeskommunal sektor, men også en del bedrifter fra privat sektor. Spekter ble grunnlagt i 1993 som Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning, forkortet NAVO. Spekter fikk sitt nåværende navn i 2007. Spekter representerer blant annet alle de statlig eide helseforetakene og statsaksjeselskap som Posten Bring AS og Avinor AS.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

  Arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) ble etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter.

 • Elektromagnetisk spekter

  Det elektromagnetiske spekteret er en benevnelse som omfavner all elektromagnetisk stråling.

 • Spekter

  Spekter eller spektrum kan referere til: