St. Petersburg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om St. Petersburg

    Fra SNL

  • St. Petersburg

    St. Petersburg, by i USA, Florida, ved innløpet til Tampa Bay på vestkysten; 246 400 innb. (2007). Kunstmuseum. Populært feriested, noe industri.

  • St. Petersburg

    St. Petersburg er Russlands nest største by med 4 993 000 innbyggere i storbyområdet (estimat for 2015, FNs befolkningsdivisjon). Byen er et eget føderasjonssubjekt i Russland og har en utstrekning på 1400 kvadratkilometer, med administrativt underlagte tettsteder. Beliggenheten gir byen et rått og fuktig klima, spesielt vinterstid. Middeltemperatur i januar og februar er –8 °C, i juli 18 °C.