St. Petersburg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om St. Petersburg

    Fra SNL

  • St. Petersburg

    St. Petersburg er Russlands nest største by med 5 398 000 innbyggere (2020). Byen er et eget føderasjonssubjekt (delstat) i Russland og har en utstrekning på 1400 kvadratkilometer, med administrativt underlagte tettsteder.Beliggenheten gir byen et rått og fuktig klima, spesielt vinterstid. Middeltemperatur i januar og februar er –8 °C, i juli 18 °C.