Statens lånekasse for utdanning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statens lånekasse for utdanning

    Fra SNL

  • Statens lånekasse for utdanning

    Statens lånekasse for utdanning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen ble opprettet ved lov av 6. juni 1947; någjeldende lov er av 22. mai 2005. Lånekassen har til formål å støtte videregående og høyere utdanning for å sikre lik adgang for alle studiesøkere, og for å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft.

  • studielån

    Studielån er lån som skal dekke utgifter til livsopphold mens en tar utdanning. Det gis støtte til utdanning ved: alle universiteter og godkjente høyskoler i Norge stedsbaserte utdanninger ved universiteter og høgskoler i nordiske land som er offentlig godkjent for studielån og stipend i det aktuelle landet stedsbaserte fulltidsutdanninger i land utenfor Norden som er godkjent av NOKUT som likestilt med tilsvarende norske utdanninger I noen tilfeller gis også lån til videregående opplæring.