Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Statistikk fra 1970-1972

  Fra SNL

 • statistikk

  Statistikk, vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data. Data kan for eksempel være et utvalg fra en populasjon av personer, bedrifter eller andre enheter, eller observasjoner av fysiske fenomener. Ordet statistikk brukes også om de innsamlede og analyserte dataene.Et tidlig pionerarbeid innen statistikk er engelskmannen John Graunts Natural and Political Observations ...

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet. Christine B. Meyer er administrerende direktør fra 2015. SSB er underlagt Finansdepartementet og har siden 1981 hatt eget styre, som oppnevnes av departementet. SSB har i alt cirka 930 ansatte fordelt på Oslo (570) og Kongsvinger (360).

  Fra wikipedia

 • Statistikk

  For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner.

 • Statistikk for Tippeligaen 2015

  Denne siden viser utvalgt statistikk for Tippeligaen 2015.

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.