Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er tallfestede innsamlede opplysninger, samt faget som omhandler innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av tallfestede opplysninger. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • statistikk

  Statistikk er vitenskapen om innsamling, oppsummering og analysering av data. Data kan være informasjon fra personer, bedrifter eller andre enheter, eller det kan være observasjoner av biologiske eller fysiske fenomener. Innsamling av data kan skje gjennom statistiske undersøkelser, og oppsummeringen og analysen skjer ved statistiske metoder. Ordet statistikk brukes også om selve dataene og oppsummeringen av dem.

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet. SSB er en svært viktig premissgiver for politikken som føres i Norge, først og fremst i kraft av de modellene som beskriver tilstanden og framtidsutsiktene for økonomien og samfunnet generelt.

  Fra wikipedia

 • Deskriptiv statistikk

  Deskriptiv statistikk, også kalt univariat analyse, er en grunnleggende statistisk analyse ved bruk av kvantitative metoder for en variabel.

 • Multivariat statistikk

  Multivariat statistikk er en gren av statistikken som observerer og analyserer tilfeller der flere variabler opptrer samtidig.

 • Statistikk

  For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er tallfestede innsamlede opplysninger, samt faget som omhandler innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av tallfestede opplysninger.