Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • statistikk

  Statistikk er vitenskapen om innsamling, oppsummering og analysering av data. Data kan være informasjon fra personer, bedrifter eller andre enheter, eller det kan være observasjoner av biologiske eller fysiske fenomener. Innsamling av data kan skje gjennom statistiske undersøkelser, og oppsummeringen og analysen skjer ved statistiske metoder. Ordet statistikk brukes også om selve dataene og oppsummeringen av dem.

 • statistikk

  Statistikk er et fag som handler om å telle og måle og samle inn opplysninger. Man undersøker også opplysningene for å finne ut hvordan de henger sammen.Ordet statistikk blir også brukt om resultatene av undersøkelsene. Man kan for eksempel ha statistikk om hvordan trafikken har endret seg de siste tjue årene..

  Fra wikipedia

 • Deskriptiv statistikk

  Deskriptiv statistikk, også kalt univariat analyse, er en grunnleggende statistisk analyse ved bruk av kvantitative metoder for en variabel.

 • Hamarkameratenes statistikk

  Hamarkameratenes statistikk er en liste over Ham-Kams statistikk i moderne tid.

 • Statistikk

  For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.