Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Statistikk fra 1970-1972

  Fra wikipedia

 • Deskriptiv statistikk

  Deskriptiv statistikk er en grunnleggende statistisk analyse ved bruk av kvantitative metoder.

 • Statistikk

  For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner.

 • Statistikk for Tippeligaen 2015

  Denne siden viser utvalgt statistikk for Tippeligaen 2015.