Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norges Postmuseum

  Statistikk og Budsjettkontoret

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Statistikk fra 1970-1972

  Fra SNL

 • statistikk

  Statistikk, vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data. Data kan for eksempel være et utvalg fra en populasjon av personer, bedrifter eller andre enheter, eller observasjoner av fysiske fenomener. Ordet statistikk brukes også om de innsamlede og analyserte dataene..

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.Birger Vikøren er konstituert administrerende direktør siden 2017.SSB er underlagt Finansdepartementet og har siden 1981 hatt eget styre, som oppnevnes av departementet.

  Fra wikipedia

 • Frihetsgrad (statistikk)

  Frihetsgrad i statistikk For å finne antall parametre man kan variere fritt i en gitt modell.

 • Multivariat statistikk

  Multivariat statistikk er en gren av statistikken som observerer og analyserer tilfeller der flere variabler opptrer samtidig.

 • Statistikk

  For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner.