Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • statistikk

  Statistikk, vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data. Data kan for eksempel være et utvalg fra en populasjon av personer, bedrifter eller andre enheter, eller observasjoner av fysiske fenomener. Ordet statistikk brukes også om de innsamlede og analyserte dataene..

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet. Birger Vikøren er konstituert administrerende direktør siden 2017.

  Fra wikipedia

 • Frihetsgrad (statistikk)

  Frihetsgrad i statistikk For å finne antall parametre man kan variere fritt i en gitt modell.

 • Kohort (statistikk)

  En kohort er en gruppe personer som er delt inn fra et felles kjennetegn for forsknings- eller analyseformål.

 • Statistikk

  For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk.Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner.