Statsbudsjettet 2019

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsbudsjettet 2019

  Fra SNL

 • Nysnø Klimainvesteringer AS

  Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig investeringsselskap som skal investere i ny teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet ble vedtatt opprettet i forbindelse med statsbudsjettet 2017, da regjeringen la fram mandatet for selskapet. Selskapet skal investere i ikke-børsnoterte selskaper og i fond, og skal prioritere teknologi som er i overgangen fra teknologiutvkling til kommersialisering.

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia. .

  Fra wikipedia

 • Erna Solbergs regjering

  Erna Solbergs regjering var Norges regjering fra 16.

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent under forkortelsen NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett.

 • Norges finansminister

  Norges finansminister er politisk ansvarlig for arbeidet i departementet og presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett hvert år.