Statsbudsjettet 2019

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsbudsjettet 2019

  Fra SNL

 • Nysnø Klimainvesteringer AS

  Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig investeringsselskap som skal investere i ny teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp.Selskapet ble vedtatt opprettet i forbindelse med statsbudsjettet 2017, da regjeringen la fram mandatet for selskapet. Selskapet skal investere i ikke-børsnoterte selskaper og i fond, og skal prioritere teknologi som er i overgangen fra teknologiutvkling til kommersialisering.

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..

  Fra wikipedia

 • Statens vegvesen

  Statens vegvesen er et norsk forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

 • Statsbudsjettet 2016

  Erna Solbergs regjerings forslag til Statsbudsjettet 2016 ble presentert 7.

 • «U 864»

  «U 864» var en tysk undervannsbåt av Typ IXD2-klassen.