Statsbudsjettet 2019

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsbudsjettet 2019

    Fra SNL

  • Italias historie etter 1990

    Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..

  • Martin Linge

    Martin Linge er et petroleumsfelt i Nordsjøen i blokk 30/7. Feltet het opprinnelig Hild-feltet. Operatør er fra mars 2018 Equinor. Tidligere var Total E&P Norge operatør. Equinor har nå 70 prosent eierandel i lisensen, mens Petoro har 30 prosent.Funnet 30/7-6 Hild ble påvist i 1978 nær delelinjen til britisk sektor, omtrent 42 kilometer vest for Osebergfeltet.