Statsbudsjettet 2019

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsbudsjettet 2019

  Fra SNL

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..

 • Martin Linge

  Martin Linge er et petroleumsfelt i Nordsjøen, omtrent 42 kilometer vest for Osebergfeltet.Operatør er fra mars 2018 Equinor. Tidligere var Total E&P Norge operatør. Equinor har nå 70 prosent eierandel i lisensen, mens Petoro har 30 prosent..

  Fra wikipedia

 • Nedstenging av statsapparatet

  Nedstenging av statsapparatet (Government shutdown) vil si at deler av den statlige virksomheten i USA stenges fordi det ikke foreligger et godkjent budsjett for den føderale staten, eller i noen tilfeller for en enkelt delstat.

 • Statsbudsjettet

  Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår.

 • Veibruksavgift

  Veibruksavgifter er særavgifter som har til hensikt å stille brukere av motorkjøretøy overfor de eksterne kostnadene som bruk av motorkjøretøy medfører.