Statsbudsjettet 2019

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsbudsjettet 2019

  Fra SNL

 • Nysnø Klimainvesteringer AS

  Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig investeringsselskap som skal investere i ny teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet ble vedtatt opprettet i forbindelse med statsbudsjettet 2017, da regjeringen la fram mandatet for selskapet. Selskapet skal investere i ikke-børsnoterte selskaper og i fond, og skal prioritere teknologi som er i overgangen fra teknologiutvkling til kommersialisering.

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..

  Fra wikipedia

 • Statsbudsjettet 2015

  Regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2015 ble presentert 8.

 • Statsbudsjettet 2016

  Erna Solbergs regjerings forslag til Statsbudsjettet 2016 ble presentert 7.

 • «U 864»

  «U 864» var en tysk undervannsbåt av Typ IXD2-klassen.