Stavanger

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Stavanger

  Stavanger er en kommune i Rogaland fylke. Den omfatter fastlandet på vestsiden av Gandsfjorden/Byfjorden mellom Dusavik i nord og Forus i sør og med bysenteret ved Gandsfjordens munning. For øvrig omfatter Stavanger øyene nord og øst for munningen av Gandsfjorden. Ved kommunereformen i 2020 ble Stavanger slått sammen med Rennesøy og Finnøy, samtidig som den sørøstre delen av øya Ombo, som før 2020 hørte til Hjelmeland, ble lagt til kommunen.

 • Stavanger

  Man vet ikke med sikkerhet når Stavanger oppstod som strandsted. Antagelig hadde stedet visse bymessige funksjoner allerede på 1000-tallet, men noen egentlig by var det neppe tale om før byggingen av domkirken. Tradisjonelt regner man dette til 1125, da kirken ble påbegynt av den engelske biskop Reinald av Winchester. .

  Fra wikipedia

 • Det skjeve tårnet i Jåttåvågen

  Det skjeve tårnet i Jåttåvågen, ofte kalt Skråtårnet, er et betongtårn i Jåttåvågen i Stavanger.

 • Stavanger

  Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger sørvest i Norge.

 • Stavanger domkirke

  Stavanger domkirke er fra første halvdel av 1100-tallet og er det eldste stående domkirkebygg i Norge.