Stemmegivning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Stemmegivning

  Fra SNL

 • valgforskning

  Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (surveyer) der man intervjuer et mindre antall personer som et representativt utsnitt av befolkningen. I motsetning til meningsmålinger som utføres for partier, medier eller andre oppdragsgivere, er valgforskning en akademisk disiplin, uavhengig av politiske interesser.

 • kontrollvariabel

  Kontrollvariabel er en variabel som inkluderes i en multivariat analyse, for eksempel en regresjonsanalyse, for å utelukke at sammenhengen mellom uavhengig variabel og avhengig variabel ikke skyldes tredje-variabler utelatt fra analysen. Dersom sammenhengen mellom uavhengig variabel og avhengig variabel skyldes en utelatt variabel har vi å gjøre med en spuriøs sammenheng.

  Fra wikipedia

 • Elektronisk stemmegivning

  Elektronisk stemmegivning, også kalt e-valg, er avstemning der elektroniske hjelpemidler bidrar i prosessen med å stemme og telle opp stemmene.

 • Jenny Klinge

  Jenny Elisabeth Klinge (født 28.

 • Norges statsråd

  Statsrådet er et råd bestående av statsministeren og minst syv andre medlemmer utpekt av Kongen.