Stemmegivning

Alternativ stemmegivning eller Instant-runoff vote (IRV) innebærer at velgerne kan rangere alle kandidater i den rekkefølgen de ønsker at kandidatene skal velges. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Stemmegivning

  Fra SNL

 • valgforskning

  Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (surveyer) der man intervjuer et mindre antall personer som et representativt utsnitt av befolkningen. I motsetning til meningsmålinger som utføres for partier, medier eller andre oppdragsgivere, er valgforskning en akademisk disiplin, uavhengig av politiske interesser.

 • kontrollvariabel

  Kontrollvariabel er en variabel som inkluderes i en multivariat analyse, for eksempel en regresjonsanalyse, for å utelukke at sammenhengen mellom uavhengig variabel og avhengig variabel ikke skyldes tredje-variabler utelatt fra analysen. Dersom sammenhengen mellom uavhengig variabel og avhengig variabel skyldes en utelatt variabel har vi å gjøre med en spuriøs sammenheng.Kontrollvariabler holdes konstante når vi undersøker effekten av uavhengig variabel på avhengig variabel.For eksempel kan en forsker ønske å finne ut hvorvidt individers utdanningsnivå påvirker stemmegivning ved valg.

  Fra wikipedia

 • Alternativ stemmegivning

  Alternativ stemmegivning eller Instant-runoff vote (IRV) innebærer at velgerne kan rangere alle kandidater i den rekkefølgen de ønsker at kandidatene skal velges.

 • Elektronisk stemmegivning

  Elektronisk stemmegivning, også kalt e-valg, er avstemning der elektroniske hjelpemidler bidrar i prosessen med å stemme og telle opp stemmene.

 • Norges statsråd

  Statsrådet er et råd bestående av statsministeren og minst syv andre medlemmer utpekt av Kongen.