Stortingsvalget 2005

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Stortingsvalget 2005

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2005

  Stortingsvalget 2005 var et riksvalg der det ble valgt representanter til Stortinget i Norge. Stortingsvalget ble avholdt den 12. september 2005. Valgdeltakelsen var på 77,4 %. Valgresultatet ga et flertall til det rødgrønne regjeringsalternativet, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som tilsammen fikk 87 av 169 representanter på Stortinget. Den rødgrønne regjeringen tok over etter mindretallsregjeringen bestående av Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre, ledet av Kjell Magne Bondevik.

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 foregikk 9. og 10. september. Valgresultatet ble fremfor alt en dramatisk nedtur for Sosialistisk Venstreparti som ble halvert i forhold til forrige lokalvalg i 2003. På borgerlig side kom særlig Høyre og Venstre styrket ut. Arbeiderpartiets sekretær, Martin Kolberg, spådde tidlig i valgkampen at lokalvalgene ville bli en folkeavstemning over Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering som da hadde sittet ved makten i to år.

  Fra wikipedia

 • Stortingsvalget 2001

  Stortingsvalget 2001 ble avholdt den 10.

 • Stortingsvalget 2005

  Stortingsvalget 2005 var et riksvalg i Norge, der det ble valgt delegater til Stortinget for perioden 2005–09.

 • Øst-Finnmark

  Øst-Finnmark er et distrikt i den østlige delen av Finnmark fylke, mellom Sværholthalvøya i vest og riksgrensen mot Russland i øst, som omfatter områdene tilknyttet Laksefjorden, Nordkynhalvøya, Tanafjorden, Varangerhalvøya og Varangerfjorden.