Strukturert journalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Strukturert journalistikk

  Fra SNL

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge Statistas estimat ble det i 2020 brukt 763 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 1.

  Fra wikipedia

 • André Gorz

  André Gorz (opprinnelig Gerhart Hirsch; født 9.

 • Bibliotekar

  Bibliotekar er en yrkestittel for personer som arbeider med bibliotekfaglige oppgaver.

 • Opera

  Opera er en teaterform der musikk er en grunnleggende komponent og dramatiske roller blir tatt av sangere, men er forskjellig fra musikkteater.