Strukturert journalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Strukturert journalistikk

    Fra wikipedia

  • Bibliotekar

    Bibliotekar er en yrkestittel for personer som arbeider med bibliotekfaglige oppgaver.

  • Filmsjanger

    Filmsjanger er den primære metode for klassifisering av filmer innen filmteori.