Stuck

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Franz von Stuck

    Franz von Stuck var en tysk maler og billedhugger, grafiker og arkitekt. Han ble utdannet ved München-akademiet. Von Stuck begynte som tegner og debuterte som maler i 1889 og ble professor i München i 1895. Hans symbolsk-mystiske malerier viser påvirkning fra Arnold Böcklin. Han var betydeligere som billedhugger. Villaen hans i München ble i 1936 et offentlig Stuck-museum.

  • Vasilij Kandinskij

    Vasilij Kandinskij var en russisk maler, grafiker og kunstteoretiker. Stilen hans kjennetegnes av rik fargebruk og et abstrakt formspråk. Kandinskijs tidlige kunst inkluderte helgener og symboler fra russiske eventyr. Hans senere, nonfigurative verk ble samtidig ansett som banebrytende for modernistisk billedkunst. Kandinskij skrev flere bøker og artikler om estetikk.