Interaktiv: Raftoprisen 2007

Vox Publicas første multimedia-produksjon tar for seg Raftoprisen 2007 og er laget av studenter ved Universitetet i Bergen.

Vin­ner av Rafto­prisen 2007 er organ­isas­jo­nen Nation­al Cam­paign on Dalit Human Rights, som arbei­der for dalitenes — de kasteløs­es — ret­tigheter i det indiske sam­fun­net. Klikk på bildet for å se en engel­skspråk­lig mul­ti­me­dia-pro­duk­sjon om prisvin­neren og utdelin­gen, inklud­ert video, fotografi, tekst og lydopptak.

Pro­duk­sjo­nen er laget av stu­den­tene Daniel Stri­et­zel, Erlend Bjel­land og Joar E.M. Klette som ledd i kurset “Manuskripter og medi­er” ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, Uni­ver­sitetet i Bergen.

raftopris2007_tekst-illustrasjon.jpg

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen