Subkultur

En subkultur eller delkultur er en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Subkultur

  Fra SNL

 • delkultur

  Delkultur er eit avgrensa kulturområde innanfor ein større kultur, det same som subkultur og underkultur..

 • subkultur

  Subkultur er en kulturform som er en underart av en annen og videre utbredt kultur. Medlemmene av subkulturen deler blant annet interesser, verdier, klesstil og musikksmak. Betegnelsen brukes ofte om ungdomskulturer. Subkulturer deler noen kjennetegn med motkulturer. En viktig forskjell er at mens motkulturer forkaster rådende verdier og ideologier i felleskulturen, vil deltakerne i en subkultur ofte dele sentrale verdier med den kulturen flertallet slutter opp om.

  Fra wikipedia

 • Furry (subkultur)

  Furry (fra engelsk furry, «pelskledde») betegner en subkultur (på engelsk kalt furry fandom) eller et fellesskap som identifiserer seg med fiksjonelle, antropomorfe dyr med menneskelige personligheter og egenskaper.

 • Mod (subkultur)

  Mod eller Mods (fra modernist) er betegnelse på en subkultur som oppstod i London på slutten av 1950-tallet.

 • Subkultur

  En subkultur eller delkultur er en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende.

Mer om Subkultur fra Vox Publicas arkiv