Svein Brurås

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Svein Brurås

    Fra SNL

  • Arthur Berg

    Arthur Berg var teolog og avisredaktør. Han var mangeårig redaktør i den kristne avisa Dagen og ein av dei fremste meiningsberarane blant kristenfolket gjennom etterkrigstida.Berg var fødd i Brunlanes i Vestfold. I ungdommen skal han ha vore ateist ei tid, før han vart omvend under eit møte med vekkingspredikanten Ernst Hallen i Kristiansand. Han utdanna seg til cand.theol.

  • debattinnlegg

    Debattinnlegg er en sjanger der skribenten fremmer et klart synspunkt og argumenterer for det. Sjangeren opptrer i journalistiske medier, men regnes ikke i seg selv som journalistikk.Debattinnlegg er vanligvis skrevet av en person utenfor redaksjonen. Det skiller seg derved fra den journalistiske kommentaren, som det kan ligne litt på. Forfatteren er ofte en privatperson, men det kan også være en offentlig person, for eksempel en politiker, eller en representant for en institusjon eller organisasjon.Hensikten med debattinnlegg er å bidra til samfunnsdebatten, enten ved å ta del i en diskusjon som allerede pågår i mediene, eller ved å lansere et nytt tema av allmenn interesse.