Taushet

Rituell taushet er et påbud om å være helt stille under utøvelsen av religiøse seremonier. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Taushet

  Fra SNL

 • taus kunnskap

  Taus kunnskap er en type kunnskap som ikke fullt ut kan artikuleres ved hjelp av ord og setninger. Taus kunnskap tilegnes gjennom handling og vises i bruk. En som kan svømme kan for eksempel demonstrere dette uten å være stand til å artikulere det med ord. En som gjør noe mange ganger tilegner seg taus kunnskap, slik at eksperten er dyktigere enn nybegynneren, selv om de to forholder seg til samme teori og prosedyre.

 • Vilhelm 1. den tause

  Vilhelm 1 den tause var en nederlandsk greve av huset Oranien. Han arvet i 1544 det lille fyrstedømmet Orange i Sør-Frankrike, og ble i 1559 stattholder i de nederlandske provinsene Holland, Zeeland og Utrecht. Vilhelm ble en bitter fiende av kong Filip 2 av Spania, og satte seg som mål å samle alle nederlendere, både katolikker og protestanter, mot Filip og hans brutale stattholder i Nederlandene, hertugen av Alba (1567–1573).Vilhelm var landflyktig i årene 1567–1572, men kom hjem da geuserne gjorde opprør, ble stattholder og gikk over til den reformerte troen i 1573.

  Fra wikipedia

 • Et spørsmål om taushet

  Et spørsmål om taushet (originaltittel: De stilte rond Christine M.) er en nederlandsk spillefilm fra 1982 regissert av Marleen Gorris.

 • Rituell taushet

  Rituell taushet er et påbud om å være helt stille under utøvelsen av religiøse seremonier.

 • Taushet er gull

  Taushet er gull , (originaltittel: Le Silence est d'or) er en fransk romantisk komedie fra 1947 regissert av René Clair.