Teater

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Stavanger teater (Rogaland teater)

 • Bilde: Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem

  Teater

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Teater

 • Bilde: Hardanger og Voss Museum

  teater

  Fra Virksomme Ord

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • Norge har kommet langt på likestilling, men vi er ikke likestilt

  Kjære alle sammen, Jeg er glad for å være her i dag og feire den internasjonale kvinnedagen sammen med dere. Vi har kommet langt i Norge når det gjelder kvinners rettigheter.

 • Slik skaper vi muligheter for de nye jobbene

  Kjære alle sammen, Mange mener at delingsøkonomi, kunstig intelligens og robotisering kan forandre verden. Måten vi lever på, måten vi utdanner oss på og måten vi jobber på.

  Fra SNL

 • teater

  Teater er et ord som brukes både om skuespillerkunsten og om en bygning eller institusjon der det oppføres skuespill. Se også oppføringene drama, regissør og scenografi. .

 • Heddaprisen

  Heddaprisen, norsk teaterpris, utdelt første gang i 1998. Prisen er et samarbeid mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum.

  Fra wikipedia

 • Antikkens greske teater

  Antikkens greske teater, eller antikkens greske drama, er den teaterkunst som ble utviklet og blomstret i antikkens Hellas og greskspråklige områdene i tiden mellom rundt 550 og 220 f.Kr.

 • Teater

  Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

 • Teater Innlandet

  Teater Innlandet er et institusjonsteater med hovedsete på Hamar og med fylkene Hedmark og Oppland som sitt primære virkeområde.

Mer om Teater fra Vox Publicas arkiv