Teater

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • Norge har kommet langt på likestilling, men vi er ikke likestilt

  Kjære alle sammen, Jeg er glad for å være her i dag og feire den internasjonale kvinnedagen sammen med dere. Vi har kommet langt i Norge når det gjelder kvinners rettigheter.

 • Slik skaper vi muligheter for de nye jobbene

  Kjære alle sammen, Mange mener at delingsøkonomi, kunstig intelligens og robotisering kan forandre verden. Måten vi lever på, måten vi utdanner oss på og måten vi jobber på.

  Fra SNL

 • teater

  Teater er et ord som brukes både om skuespillerkunsten og om en bygning eller institusjon der det oppføres skuespill. Se også oppføringene drama, regissør og scenografi. .

 • Heddaprisen

  Heddaprisen er en norsk teaterpris som er et samarbeid mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum. Den ble første gang delt ut i 1998.Prisen ble ikke delt ut i 2021, da koronapandemien rammet teatrenes spilleplaner og juryens reisemuligheter hardt. Sesongene 2020–2021 og 2021–2022 ble slått sammen til én prisutdeling sommeren 2022..

  Fra wikipedia

 • Haugesund Teater

  Haugesund Teater ble etablert i 1986 som landets første offentlige støttede prosjektteater, er regionsteater for Nord-Rogaland og har tilholdsted i Smedasundet 98 på kaien i Haugesund.

 • Teater

  Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

 • Trøndelag Teater

  Trøndelag Teater er et institusjonsteater i Trondheim.

Mer om Teater fra Vox Publicas arkiv