Teater

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • teater

  Teater er en kunstnerisk uttrykksform hvor skuespillere framfører en forestilling for publikum. Teater forutsetter at både utøver og tilskuer er til stede under framføringen, mens beslektede former som hørespill, TV-drama og film er basert på opptak av framføringen. Teater baserer seg gjerne på et nedskrevet skuespill, men det finnes også teater som har andre utgangspunkt enn tekst, for eksempel improvisasjonsteater.

 • teater

  Teaterarkitektur er et stort felt som griper over både teaterets utvikling som sceneform i et historisk perspektiv og teaterbygningenes historie.

  Fra wikipedia

 • Drammens Teater

  Drammens Teater, Øvre Storgate 12 i Drammen, ble bygd i 1869 og åpnet 8.

 • Rogaland Teater

  Rogaland Teater er et teater i Stavanger som ble opprettet ved Stortingsvedtak i 1947.

 • Teater

  Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

Mer om Teater fra Vox Publicas arkiv