Teater

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • Norge har kommet langt på likestilling, men vi er ikke likestilt

  Kjære alle sammen, Jeg er glad for å være her i dag og feire den internasjonale kvinnedagen sammen med dere. Vi har kommet langt i Norge når det gjelder kvinners rettigheter.

 • Slik skaper vi muligheter for de nye jobbene

  Kjære alle sammen, Mange mener at delingsøkonomi, kunstig intelligens og robotisering kan forandre verden. Måten vi lever på, måten vi utdanner oss på og måten vi jobber på.

  Fra SNL

 • teater

  Teater er et ord som brukes både om skuespillerkunst, om sjangeren drama og om en teaterbygning eller institusjon der det oppføres skuespill. .

 • teater

  Teaterarkitektur er et stort felt som griper over både teaterets utvikling som sceneform i et historisk perspektiv og teaterbygningenes historie. .

  Fra wikipedia

 • Drammens Teater

  Drammens Teater, Øvre Storgate 12 i Drammen, ble bygd i 1869 og åpnet 8.

 • Teater

  Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

 • Trøndelag Teater

  Trøndelag Teater er et institusjonsteater i Trondheim.

Mer om Teater fra Vox Publicas arkiv