Teknologirådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Teknologirådet

  Fra SNL

 • Teknologirådet

  Teknologirådet er et norsk uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Målet er å gi flest mulig anledning til å ta stilling i viktige teknologispørsmål.Teknologirådet oppnevnes av Kongen i statsråd for inntil fire år av gangen, med adgang til gjenoppnevning én gang.

 • Eivind Osnes

  Eivind Osnes er en norsk fysiker som har gitt viktige bidrag innenfor teoretisk kjernefysikk, særlig til forståelsen av atomkjernenes struktur..

  Fra wikipedia

 • Teknologirådet

  Teknologirådet har flere betydninger:

 • Teknologirådet (Danmark)

  Teknologirådet er et uavhengig rådgivende organ under det danske Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

 • Teknologirådet (Norge)

  Teknologirådet er et norsk offentlig organ for teknologivurdering.

Mer om Teknologirådet fra Vox Publicas arkiv