Teknologirådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Teknologirådet

  Fra SNL

 • Teknologirådet

  Teknologirådet er et norsk uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Målet er å gi flest mulig anledning til å ta stilling i viktige teknologispørsmål.

 • Eivind Osnes

  Eivind Osnes er en norsk fysiker som har gitt viktige bidrag innenfor teoretisk kjernefysikk, særlig til forståelsen av atomkjernenes struktur. .

  Fra wikipedia

 • Teknologirådet

  Teknologirådet har flere betydninger:

 • Teknologirådet (Danmark)

  Teknologirådet er et uavhengig rådgivende organ under det danske Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

 • Torgeir Knag Fylkesnes

  Torgeir Knag Fylkesnes (født 1975 i Tromsø) er en norsk politiker og nestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV).

Mer om Teknologirådet fra Vox Publicas arkiv