Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 186 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 187 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 188 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 189 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Terrorisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Terrorisme

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

  Fra SNL

 • terrorisme

  Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. Samtidig som fysiske terrorhandlinger medfører økt frykt, er den underliggende frykten for at slike handlinger skal bli satt ut i livet et viktig – psykologisk – element i terrorismen. Terror har derfor både en fysisk og psykisk side..

 • Terrorisme i Europa etter 2001

  Fra wikipedia

 • Islamistisk terrorisme

  Terrorisme kan defineres som politisk motivert bruk av vold, eller troverdige trusler om vold, mot sivile fra ikke-statlige aktørers side.

 • Krigen mot terror

  Den såkalte Krigen mot terrorisme, også kalt kampen mot terror, er krigshandlinger, samt detensjon og rettsforfølgelse av sivile personer, ledet av USA og dets nærmeste allierte med begrunnelse i å nøytralisere en vag kategori av land og grupper som anses som en trussel mot USA og dets alliertes sikkerhet.

 • Terrorisme

  Terrorisme (også kalt en terroraksjon, et terrorangrep, en terrorhandling eller et terroranslag) kan beskrives som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile (ikke-militære) mennesker eller mot myndigheter eller deres installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige.