Terrorisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Terrorisme

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Sorg i det offentlige rom"

  Fra SNL

 • terrorisme

  Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. Samtidig som fysiske terrorhandlinger medfører økt frykt, er den underliggende frykten for at slike handlinger skal bli satt ut i livet et viktig – psykologisk – element i terrorismen. Terror har derfor både en fysisk og psykisk side..

 • Terrorisme i Europa etter 2001

  Fra wikipedia

 • Bioterrorisme

  Bioterrorisme er en form for terrorisme som innebærer overlagt utslipp av biologiske agenter.

 • Samverkansrådet mot terrorism

  Samverkansrådet mot terrorism er et samarbeidsorgan bestående av etatssjefene for 14 svenske statlige etater som anses relevante i arbeidet med å bekjempe terrorisme.

 • Terrorisme

  Terrorisme (også kalt en terroraksjon, et terrorangrep, en terrorhandling eller et terroranslag) kan beskrives som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile (ikke-militære) mennesker eller mot myndigheter eller deres installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige.