Thomas Hylland Eriksen

Geir Thomas Hylland Eriksen (født 6. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Thomas Hylland Eriksen

  Fra SNL

 • Thomas Hylland Eriksen

  Thomas Hylland Eriksen er en norsk sosialantropolog, opprinnelig fra Nøtterøy. Han er en engasjert deltaker i samfunnsdebatten, ikke minst når det gjelder spørsmål omkring identitet, etnisitet, globalisering, flerkulturelle samfunn, og i senere år dessuten om klima og miljø. Gjennom et omfattende faglig forfatterskap om disse og andre temaer er han en internasjonalt kjent forsker.

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.

  Fra wikipedia

 • Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk.

 • Silje Torp

  Silje Torp (født Silje Torp Færavaag 19.

 • Thomas Hylland Eriksen

  Geir Thomas Hylland Eriksen (født 6.

Mer om Thomas Hylland Eriksen fra Vox Publicas arkiv