Thomas Hylland Eriksen

Geir Thomas Hylland Eriksen (født 1962) er en norsk sosialantropolog og forsker. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Thomas Hylland Eriksen

    Fra SNL

  • Thomas Hylland Eriksen

    Thomas Hylland Eriksen er en norsk sosialantropolog. Han er en engasjert deltaker i samfunnsdebatten, ikke minst når det gjelder spørsmål omkring identitet, etnisitet, globalisering, flerkulturelle samfunn, og i senere år dessuten om klima og miljø. Gjennom et omfattende faglig forfatterskap om disse og andre temaer er han en internasjonalt kjent forsker.

  • antropologi

    Antropologi er læren om, eller studiet av, mennesket. Antropologien omfatter mange fagdisipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen. Siden begynnelsen har det imidlertid gått et hovedskille mellom antropologi forstått som studiet av mennesket som et biologisk vesen (biologisk eller fysisk antropologi), og antropologi forstått som et sammenliknende studium av menneskelige samfunn og kulturer (sosial- og kulturantropologi).

Mer om Thomas Hylland Eriksen fra Vox Publicas arkiv