Thorolf Rafto

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Thorolf Rafto

  Fra SNL

 • Thorolf Rafto

  Thorolf Rafto var en norsk historiker, cand.philol.Rafto var lektor ved Norges Handelshøyskole fra 1960, og professor i økonomisk historie ved samme sted fra 1972. Han utgav blant annet Telegrafverkets historie 1855–1955 (1955), Jektefart Lofoten–Bergen 1816–1836 (1961) og Havfiskets utvikling 1880–1900 (1966).Rafto var også kjent som fredsaktivist, og til minne om ham ble Thorolf Raftos stiftelse for menneskerettigheter (Raftostiftelsen) opprettet i 1986.

 • Raftoprisen

  Professor Thorolf Raftos minnepris for menneskerettigheter, best kjent som Raftoprisen, er en pris som siden 1987 har blitt utdelt årlig av Raftostiftelsen i Bergen. Prisen går til en person eller organisasjon «som arbeider for å fremme menneskerettighetene». Prisvinneren mottar et diplom og 20 000 dollar under en seremoni i Bergen. Prisen er oppkalt etter professor ved Norges Handelshøyskole og fredsaktivist Thorolf Rafto (1922–1986).

  Fra wikipedia

 • Professor Thorolf Raftos Minnepris

  Professor Thorolf Raftos Minnepris (også kjent som Raftoprisen) er en pris som utdeles av Raftostiftelsen til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen ble opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto.

 • Thorolf Rafto

  Thorolf Thistel Rafto (født 6.