Symposium til minne om Thorolf Rafto

I forbindelse med at det er 20 år siden Thorolf Rafto gikk bort blir det holdt et minnesymposium på Handelshøyskolen torsdag 23. november.

Tema for sym­po­siumet er men­neskerettigheter og økonomisk utvikling. Arrange­mentet er gratis, og åpent for alle inter­esserte. Dette er det siste av en rekke arrange­ment denne høsten i forbindelse med 20 års-mark­erin­gen til Raftostiftelsen. 

Se mer om pro­gram­met til sym­po­siumet.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen