Time

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Time

  Time er ein kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom elva Figgjo i nord og Brusaknuden og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligg på Låg-Jæren og omfattar noko under halvparten av kommunearealet. Austover strekker Time seg opp i heiane på Høg-Jæren. Sett bort frå eit mindre, aude område som blei overført til Gjesdal i 2013 har Time hatt uendra grenser sidan det lokale sjølvstyret blei innført i 1837.

 • time

  Time er en tidsenhet som er definert som 60 minutter, det vil si 3600 sekunder.Time er ikke en SI-enhet, men er godkjent for bruk sammen med SI-enheter. Symbolet for time er h, som er hentet fra det latinske ordet hora. I Norge brukes av og til symbolet t, men i SI-systemet er t brukt som symbol for tonn, som er en godkjent masseenhet.Allerede i mesopotamisk kultur ble døgnet delt i 24 timer og videre i minutter og sekunder.

  Fra wikipedia

 • Kilometer per time

  Kilometer per time (norsk forkortelse km/t, internasjonal forkortelse km/h) er en måleenhet for fart.

 • Time

  Time har flere betydninger:

 • Time (magasin)

  Time er et ukentlig amerikansk nyhetsmagasin.