Time

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Time

  Time, kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom elva Figgjo i nord og Brusaknuden og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligger på Låg-Jæren; denne utgjør noe under halvparten av kommunens areal. Østover strekker Time opp i heiene på Høg-Jæren. Hvis en ser bort fra et mindre, ubebodd område som ble overført til Gjesdal i 1965, har Time hatt uendrede grenser siden det lokale selvstyret ble innført i 1837.

 • time

  Time er en tidsenhet som er definert som 3 600 sekunder. 1 time = 60 minutter = 3600 sekunder Time er ikke en SI-enhet, men er godkjent for bruk sammen med SI-enheter. Symbolet for time er h, som er hentet fra det latinske ordet hora. I Norge brukes av og til symbolet t, men i SI-systemet er t brukt som symbol for tonn, som er en godkjent masseenhet.

  Fra wikipedia

 • Blå time

  Den blå timen kommer av det franske uttrykket l'heure bleue, som viser til perioden med tussmørke hver morgen og kveld når det verken er fullt dagslys eller helt mørkt, og himmelen har en annen blåfarge enn om dagen.

 • Kilowattime

  Kilowattime (kWh eller kW·h) er en enhet for måling av energi.

 • Time

  Time har flere betydninger: