Time

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Time

  Time er ein kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom elva Figgjo i nord og Brusaknuden og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligg på Låg-Jæren og omfattar noko under halvparten av kommunearealet. Austover strekker Time seg opp i heiane på Høg-Jæren. Sett bort frå eit mindre, aude område som blei overført til Gjesdal i 1965, har Time hatt uendra grenser sidan det lokale sjølvstyret blei innført i 1837.

 • time

  Time er en tidsenhet som er definert som 3 600 sekunder. 1 time = 60 minutter = 3600 sekunder Time er ikke en SI-enhet, men er godkjent for bruk sammen med SI-enheter. Symbolet for time er h, som er hentet fra det latinske ordet hora. I Norge brukes av og til symbolet t, men i SI-systemet er t brukt som symbol for tonn, som er en godkjent masseenhet.

  Fra wikipedia

 • Koordinert universaltid

  For tidssonen, se UTC±0 Koordinert universaltid (også kjent som UTC, forkortelse for Coordinated Universal Time) er en kortform som angir grunnlaget for sivile tidsangivelser i alle land.

 • Time

  Time har flere betydninger:

 • Time (magasin)

  Time er et ukentlig amerikansk nyhetsmagasin.