Tolkningsramme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tolkningsramme

  Fra SNL

 • Immanuel

  Immanuel er et hebraisk navn som betyr ‘med oss er Gud’. I Bibelen er det et symbolsk navn på et barn hvis fødsel betyr at Gud er beskytter, leder og frelser for sitt folk. Immanuel blir brukt første gang i Det gamle testamentet av profeten Jesaja (Jesajas bok kapittel 7, vers 14). I kapittel 1, vers 23 i Matteusevangeliet siteres profetstedet og blir til en programmatisk og profetisk tolkningsramme for Jesu fødsel.

  Fra wikipedia

 • Salme 29

  Salme 29 er en salme i Salmenes bok i Det gamle testamente.

 • Valla-saken

  Valla-saken betegner en rekke hendelser i 2007 rundt daværende LO-leder Gerd-Liv Valla knyttet til hennes lederstil og behandling av medarbeidere som endte med hennes fratredelse fra vervet.