FORFATTER

Sigurd Allern


1 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Sigurd Allern

Medieskandaler, lekkasjer og granskning

Poli­tiske skan­daler er en gam­mel his­to­rie, men mod­erne marked­sori­en­terte medi­er har gitt dem en ny dimen­sjon. Med tall­rike medi­etil­bud og nyhet­skonkur­ranse 24 timer i døgnet kan pro­porsjonene sak­en får bli vold­somme, spe­sielt når kjente enkelt­per­son­er står i fokus. 

 
 
til toppen