Tono

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • TONO

  TONO, norsk selskap for forvaltning av fremføringsrettigheter til musikkverk, opprettet 1928 som Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikkbyrå, sammenslutning av komponister, tekstforfattere, musikkforleggere, og rettsetterfølgere etter slike, for å vareta rettigheter til musikkverk. TONO forvalter slike rettigheter og krever inn vederlag fra musikkbrukerne, i henhold til kontrakt med den enkelte rettighetshaver eller overenskomster med søsterselskaper i andre land.

 • NOPA

  NOPA er en gruppesammenslutning for komponister og forfattere av tekster til musikk, opprinnelig etablert 1937, i sin nåværende form fra 1983. NOPA (forkortelse for Norske Populærautorer) har som formål å fremme norsk musikk, styrke faglige felleskap og arbeide for opphavspersonenes kunstneriske og økonomiske interesser. NOPA samarbeider med norske organisasjoner som TONO, Norsk Komponistforening, Den Norske Forfatterforening, GramArt, Music Norway og Creo.

  Fra wikipedia

 • Bjørn Eidsvåg

  Bjørn Eidsvåg (født 17.

 • Fay Wildhagen

  Fay Hau Wildhagen (født 5.

 • TONO

  TONO forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • TONO

  Tono

Mer om Tono fra Vox Publicas arkiv