Tono

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • TONO

  TONO er et norsk selskap for forvaltning av rettigheter til musikkverk. Organisasjonen er en sammenslutning av komponister, tekstforfattere, musikkforleggere, og rettsetterfølgere etter slike. TONO forvalter medlemmenes rettigheter til musikkverk og krever inn vederlag fra musikkbrukerne, i henhold til kontrakt med den enkelte rettighetshaver eller overenskomster med søsterselskaper i andre land.

 • Norsk forening for komponister og tekstforfattere

  Norsk forening for komponister og tekstforfattere er en gruppesammenslutning for komponister og forfattere av tekster til musikk, opprinnelig etablert i 1937, i sin nåværende form fra 1983. Den het tidligere Norske Populærautorer og navnet forkortes derfor NOPA. NOPA har som formål å fremme norsk musikk, styrke faglige felleskap og arbeide for opphavspersonenes kunstneriske og økonomiske interesser.

  Fra wikipedia

 • Låtskriver

  Låtskriver er et yrke eller en hobby som består i å skrive sangtekster, melodier og akkordprogresjoner, altså hele låter.

 • TONO

  TONO forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.

 • Trygve Skaug

  Trygve Skaug (født 6.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • TONO

  Tono

Mer om Tono fra Vox Publicas arkiv