Torp

Silje Torp, (født Silje Torp Færavaag 19. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Torp

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Forslag fra Torp & Torp av Vestre Vika 1952

 • Bilde: Østfold fylkes billedarkiv

  Torp - i forgrunnen Torp bruk bebyggelsen er Torpeberget (til venstre) Torp og Moum

 • Bilde: Akershusbasen

  TORP VESTRE GÅRD

 • Bilde: Akershusbasen

  TORP ØSTRE GÅRD

  Fra Virksomme Ord

 • Sosialdemokrati og parlamentarisk opportunisme

  Kjære kamerater! Jeg vil ikke snakke meget om det norske spørsmål. Dette spørsmålet vil jo bli behandlet i den norske kommisjon og vil så bli tatt opp på kongressen igjen.

 • Enhet, ikke enighet

  Kamerater! På vegne av felleskomitéen nedsatt av centralstyret for Det norske Arbeiderparti og Norges socialdemokratiske Arbeiderparti og sekretariatet for Arbeidernes faglige Landsorganisasjon tillater jeg mig å ønske representanter og gjester velkommen til de norske arbeideres samlingskongress. I en stund som denne er det unødvendig for mig å understreke den historiske betydning av denne kongress.

 • Felles arbeide for felles sak

  Partifeller! Vi er nu nådd frem til avslutningen av dette møtet. Alle som har deltatt her i disse to dager, har sikkert hatt følelsen av at det som har båret arbeidet oppe - både på kongressen og i den komité hvis arbeide nu i grunnen er avsluttet - har vært viljen til å nå frem til et resultat, som kunde konsolidere og styrke partiet og dermed klassen i dens kamp.

  Fra SNL

 • Torp

  Torp, tettbebyggelse i Fredrikstad kommune, Østfold, på østsiden av Glomma. Torp utgjør en del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen mellom Fredrikstad og Sarpsborg og har 2373 innbyggere (2017); hører til Sarpsborg/Fredrikstad tettsted. Atskillig industri. .

 • torp

  Torp, gammelt ord for gård eller gårdklynge, tett bebodd sted; svarer etymologisk til det tyske Dorf (landsby). I nyere tid er betydningen liten gård, husmannsplass. Forekommer hyppig i navn særlig i Østfold og i Sverige, og også i Danmark finnes det i mange stedsnavn, ofte omdannet til -trup, -drup, -rup, -terp.