Torp

Silje Torp (født Silje Torp Færavaag 19. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Torp

  Fra Virksomme Ord

 • Sosialdemokrati og parlamentarisk opportunisme

  Kjære kamerater! Jeg vil ikke snakke meget om det norske spørsmål. Dette spørsmålet vil jo bli behandlet i den norske kommisjon og vil så bli tatt opp på kongressen igjen.

 • Enhet, ikke enighet

  Kamerater! På vegne av felleskomitéen nedsatt av centralstyret for Det norske Arbeiderparti og Norges socialdemokratiske Arbeiderparti og sekretariatet for Arbeidernes faglige Landsorganisasjon tillater jeg mig å ønske representanter og gjester velkommen til de norske arbeideres samlingskongress. I en stund som denne er det unødvendig for mig å understreke den historiske betydning av denne kongress.

 • Felles arbeide for felles sak

  Partifeller! Vi er nu nådd frem til avslutningen av dette møtet. Alle som har deltatt her i disse to dager, har sikkert hatt følelsen av at det som har båret arbeidet oppe - både på kongressen og i den komité hvis arbeide nu i grunnen er avsluttet - har vært viljen til å nå frem til et resultat, som kunde konsolidere og styrke partiet og dermed klassen i dens kamp.

  Fra SNL

 • Torp

  Torp er en tettbebyggelse i Fredrikstad kommune, Viken, på østsiden av Glomma; 2415 innbyggere (2019). Torp utgjør en del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen mellom Fredrikstad og Sarpsborg og hører til Sarpsborg/Fredrikstad tettsted. Torp har tradisjonelt hatt adskillig industri..

 • torp

  Torp er et gammelt ord for gård eller gårdklynge; tett bebodd sted. Ordet svarer etymologisk til det tyske Dorf , 'landsby'. I nyere tid har ordet fått betydningen liten gård eller husmannsplass. Torp forekommer hyppig i navn særlig i Østfold og i Sverige. Også i Danmark finnes det i mange stedsnavn, ofte omdannet til -trup, -drup, -rup eller -terp.

  Fra wikipedia

 • Oscar Torp

  Oscar Fredrik Torp (født 8.

 • Sandefjord lufthavn, Torp

  Sandefjord lufthavn, Torp (IATA: TRF, ICAO: ENTO) er en sivil lufthavn som eies og drives av Sandefjord Lufthavn AS. Lufthavnen er den nest største og travleste på Østlandet, etter Oslo lufthavn, Gardermoen.

 • Silje Torp

  Silje Torp (født Silje Torp Færavaag 19.