Torp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Torp

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Forslag fra Torp & Torp av Vestre Vika 1952

 • Bilde: Østfold fylkes billedarkiv

  Torp - i forgrunnen Torp bruk bebyggelsen er Torpeberget (til venstre) Torp og Moum

 • Bilde: Akershusbasen

  TORP VESTRE GÅRD

 • Bilde: Akershusbasen

  TORP ØSTRE GÅRD

  Fra Virksomme Ord

 • Sosialdemokrati og parlamentarisk opportunisme

  Kjære kamerater! Jeg vil ikke snakke meget om det norske spørsmål. Dette spørsmålet vil jo bli behandlet i den norske kommisjon og vil så bli tatt opp på kongressen igjen.

 • Enhet, ikke enighet

  Kamerater! På vegne av felleskomitéen nedsatt av centralstyret for Det norske Arbeiderparti og Norges socialdemokratiske Arbeiderparti og sekretariatet for Arbeidernes faglige Landsorganisasjon tillater jeg mig å ønske representanter og gjester velkommen til de norske arbeideres samlingskongress. I en stund som denne er det unødvendig for mig å understreke den historiske betydning av denne kongress.

 • Felles arbeide for felles sak

  Partifeller! Vi er nu nådd frem til avslutningen av dette møtet. Alle som har deltatt her i disse to dager, har sikkert hatt følelsen av at det som har båret arbeidet oppe - både på kongressen og i den komité hvis arbeide nu i grunnen er avsluttet - har vært viljen til å nå frem til et resultat, som kunde konsolidere og styrke partiet og dermed klassen i dens kamp.

  Fra SNL

 • Torp

  Torp, tettbebyggelse i Fredrikstad kommune, Østfold, på østsiden av Glomma. Torp utgjør en del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen mellom Fredrikstad og Sarpsborg og har 2373 innbyggere (2017); hører til Sarpsborg/Fredrikstad tettsted. Atskillig industri. .

 • torp

  Torp, gammelt ord for gård eller gårdklynge, tett bebodd sted; svarer etymologisk til det tyske Dorf (landsby). I nyere tid er betydningen liten gård, husmannsplass. Forekommer hyppig i navn særlig i Østfold og i Sverige, og også i Danmark finnes det i mange stedsnavn, ofte omdannet til -trup, -drup, -rup, -terp.

  Fra wikipedia

 • Ane Dahl Torp

  Ane Dahl Torp (født 1.

 • Silje Torp

  Silje Torp, (født Silje Torp Færavaag 19.

 • Torpa

  Torpa (tidligere også skrevet Torpen) er et område og en tidligere selvstendig kommune (fra 1.