Trafikanten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Trafikanten

  Fra SNL

 • trafikant

  Trafikant er en passasjer, veifarende eller en som ferdes i trafikken..

 • vegvisningsskilt

  Vegvisningsskilt er trafikkskilt som gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, vegruter, valg av kjørefelt, valg av veg og avstand til reisemål. Formålet med vegvisningen er å lede trafikantene fra start fram til reisemålet, fremme en sikker og effektiv trafikkavvikling, medvirke til å differensiere vegnettet, gi trafikantene beskjed om hvor de er og gi trafikantene en bekreftelse på at de er på rett veg.

  Fra wikipedia

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Trafikanten

  Trafikanten (Oslo og Akershus trafikkservice AS) var en servicebedrift som markedsførte kollektivtrafikken i Oslo, Akershus og omegn.

 • Trafikksinne

  Trafikksinne er aggressiv eller sint oppførsel hos trafikanter.

Mer om Trafikanten fra Vox Publicas arkiv