Trafikanten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Trafikanten

  Fra SNL

 • trafikant

  Trafikant er en passasjer, veifarende eller en som ferdes i trafikken..

 • vegvisningsskilt

  Vegvisningsskilt er trafikkskilt som gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, vegruter, valg av kjørefelt, valg av veg og avstand til reisemål. Formålet med vegvisningen er å lede trafikantene fra start fram til reisemålet, fremme en sikker og effektiv trafikkavvikling, medvirke til å differensiere vegnettet, gi trafikantene beskjed om hvor de er og gi trafikantene en bekreftelse på at de er på rett veg.

  Fra wikipedia

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Statens vegvesen

  Statens vegvesen er et norsk forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

 • Trafikanten

  Trafikanten (Oslo og Akershus trafikkservice AS) var en servicebedrift som markedsførte kollektivtrafikken i Oslo, Akershus og omegn.

Mer om Trafikanten fra Vox Publicas arkiv