Trafikkulykke

En trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei og hvor ett eller flere kjøretøy i bevegelse er innblandet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • trafikkulykker

  Trafikkulykker, død eller skade på trafikant eller kjøretøy som følge av kollisjon eller annet uhell under veitrafikk. I tillegg til å påføre det enkelte menneske sorg og lidelse, utgjør trafikkulykkene et stort samfunnsøkonomisk problem som følge av et høyt antall sykehusinnleggelser og sykedager. I tillegg kommer realøkonomiske tap i form av attføringstiltak, trygdeordninger, reparasjonskostnader og tapt arbeidskraft.

 • trafikkskader

  Trafikkskader er skader hos personer utsatt for trafikkulykker. Det kan blant annet dreie seg om bruddskader, indre skader, nakkeslengskader eller sjokkskader. Trafikkskader er ofte multiple, det vil si at det er flere skader hos samme pasient. Slike skader kan derfor reise både diagnostiske og behandlingsmessige problemer når det gjelder prioritering av skadene, hvor de skal behandles og de personell- og materiellmessige ressurser som til enhver tid må stå til rådighet.

  Fra wikipedia

 • Leif Olav Alnes

  Leif Olav Alnes (født 29.

 • Shahid Rasool

  For medlemmet i B-gjengen, se Shahid Rasool (1982)Shahid Rasool (født 19.

 • Trafikkulykke

  En trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei og hvor ett eller flere kjøretøy i bevegelse er innblandet.

Mer om Trafikkulykke fra Vox Publicas arkiv