Trafikkulykke

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • trafikkulykker

  Trafikkulykker er ulykker som skjer på vegene i forbindelse med forflytting av mennesker og gods. Det kan være møteulykker, utforkjøringer og skader på fotgjengere og syklister. Trafikkulykker fører både til materielle skader og helseskader og utgjør et betydelig samfunnsproblem gjennom store menneskelige lidelser og samfunnskostnader. Det er også verdt å huske på at bak hver drept eller hardt skadd person står det ofte mange pårørende som får livene sine snudd på hodet.

 • trafikksikkerhet

  Trafikksikkerhet er en tilstand som er oppnådd når trafikantene føler seg trygge, og risikoen for skader og dødsfall i veitrafikken ikke er større enn det risikonivå som må godtas dersom det sammenlignes med noenlunde tilsvarende situasjoner i samfunnslivet ellers. I hvilken grad god trafikksikkerhet er oppnådd i et samfunn, avhenger med andre ord av hva samfunnet tolererer av trafikkulykker og utrygghet i trafikken.

  Fra wikipedia

 • Leif Olav Alnes

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Trafikkulykke

  Trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei og hvor ett eller flere kjøretøy i bevegelse er innblandet.

Mer om Trafikkulykke fra Vox Publicas arkiv