TV-nett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • digitalradio

  Digitalradio, samlebetegnelse for digital lydkringkasting over internett, mobilnett, digitalt tv-nett og DAB/DAB+.Fra 2017 er alle nasjonale radiosendinger i Norge heldigitale, ved at sendinger på FM-nettet slukkes og overføres til DAB+. Det samme gjelder kommersielle radiostasjoner i storbyene, og en rekke nærradiostasjoner kringkaster også digitalt.Ved overgangen var 15 digitale kanaler fra NRK (samt alle 7 lokale varianter av NRK P1), 15 kommersielle kanaler og flere titalls nærradistasjoner tilgjengelige som digitalradio.

 • medier i Chile

  Digitalisering, internett og sosiale medier gjør at bruken av massemedier i Chile er i rask endring. Selv om en stor andel av nyhetene blir formidlet gjennom digitale plattformer, spiller etablerte aviser og tv-kanaler fremdeles en sentral rolle som innholdsleverandører.

  Fra wikipedia

 • Kabel-TV

  Kabel-TV er en betegnelse på TV-signaler som overføres i en koaksialkabel enten i bakken eller i luftspenn mellom stolper.

 • NRK TV

  NRK TV er NRKs videostrømmetjeneste for kringkasterens TV-sendinger og TV-serier.

 • Nett-tv

  Nett-tv, også kalt web-tv, strømme-tv og internett-tv, er digital kringkasting av fjernsyn og video over internett.

Mer om TV-nett fra Vox Publicas arkiv