UNDP

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om UNDP

  Fra SNL

 • FNs utviklingsprogram

  United Nations Development Program, FNs utviklingsprogram, er FNs ledende organisasjon for finansiering og samordning av det multilaterale utviklingssamarbeidet.Hovedformålet er å styrke utviklingslandenes egne forutsetninger for gjennomføring av utviklingsprogrammer. Organisasjonen ønsker å fungere som et nettverk ved å knytte kunnskap, erfaring og ressurser sammen for landets egen utvikling.UNDP arbeider særlig i de minst utviklede land og deler selv arbeidet sitt inn i disse tre hovedområdene Bærekraftig utvikling Fredsbygging og styrking av demokratiske styresett Klima og kriseforebygging De har en spesiell rolle i å samkjøre og støtte enkeltland i oppnå målsettingene i FNs bærekraftsmål, mål som ble vedtatt høsten 2015 og som definerer FNs utviklingsarbeid fram til 2030.

 • Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP)

  Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) er et politisk parti i Kamerun. UNDP ble startet av Bouba Bello Maïgari i 1991, da det ble lov å etablere flere partier enn det regjerende Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). UNDP fikk 5 av de 180 plassene i parlamentet ved valget i september 2013..

  Fra wikipedia

 • Armenia

  Republikken Armenia er en stat i Sør-Kaukasus i den nordlige delen av Vest-Asia, mellom Svartehavet og Kaspihavet.

 • Aserbajdsjan

  Aserbajdsjan (aserbajdsjansk: Azərbaycan), offisielt Republikken Aserbajdsjan (aserbajdsjansk: Azərbaycan Respublikası), er en republikk i Kaukasus.

 • FNs utviklingsprogram

  FNs utviklingsprogram (engelsk: United Nations Development Programme, UNDP; fransk: Programme des Nations unies pour le développement, PNUD) er verdens største utviklingsorganisasjon.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • FN i fare?

  Vraalsen, Tom