UNESCO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om UNESCO

  Fra SNL

 • UNESCO

  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen ble opprettet i 1945. UNESCO har 193 medlemsland og 11 assosierte medlemmer (2022), hovedkontor i Paris, og nasjonalkommisjoner i de enkelte land. .

 • analfabetisme

  Analfabetisme er det å være analfabet, å ha manglende lese- og skriveferdighet. FN vurderer forekomsten av analfabetisme ut fra hvor stor andel av befolkningen i alderen 15 år og oppover som ikke kan lese eller skrive (og forstå) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting. Hovedårsaken til analfabetisme er mangelfulle utdanningssystem. Land som har høye forekomster av analfabetisme kjennetegnes av mangelfull økonomisk og sosial utvikling, store økonomiske og sosiale forskjeller, høy spedbarnsdødelighet og dårlig utbygde utdannings- og helsesystem.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • UNESCO

  UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (engelsk: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og menneskerettigheter sammen med frihet proklamert i FN-charteret.

 • Verdensarven

  «Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om UNESCO fra Vox Publicas arkiv