UNESCO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om UNESCO

  Fra SNL

 • UNESCO

  UNESCO er FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Det er forkortelsen for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization som ble opprettet 1945. UNESCO har 194 medlemsland og 8 assosierte medlemmer (2011), hovedkontor i Paris, og nasjonalkommisjoner i de enkelte land. .

 • analfabetisme

  Analfabetisme er det å være analfabet, å ha manglende lese- og skriveferdighet. FN vurderer forekomsten av analfabetisme ut fra hvor stor andel av befolkningen i alderen 15 år og oppover som ikke kan lese eller skrive (og forstå) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting. Hovedårsaken til analfabetisme er mangelfulle utdanningssystem. Land som har høye forekomster av analfabetisme kjennetegnes av mangelfull økonomisk og sosial utvikling, store økonomiske og sosiale forskjeller, høy spedbarnsdødelighet og dårlig utbygde utdannings- og helsesystem.

  Fra wikipedia

 • Hadrians mur

  Hadrians mur var en befestet voll bygget opp av stein og torv som ble bygd av romerne fra 122 i dagens Storbritannia.

 • UNESCO

  UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (engelsk: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og menneskerettigheter sammen med frihet proklamert i FN-charteret.

 • Verdensarven

  «Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om UNESCO fra Vox Publicas arkiv