Ungdomsparti

Et moderparti er i politisk terminologi det partiet som for eksempel et ungdomsparti eller en kvinneorganisasjon støtter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ungdomsparti

    Fra SNL

  • arbeidernes ungdomsbevegelse

    Arbeidernes ungdomsbevegelse omfatter en rekke politiske ungdomsorganisasjoner innenfor norsk arbeiderbevegelse. De første ungdomsorganisasjonene ble grunnlagt på begynnelsen av 1900-tallet. De fleste har vært tilknyttet Arbeiderpartiet, og har ofte vært et radikaliserende element for moderpartiet.Den viktigste arbeiderungdomsorganisasjonen i Norge er Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), som ble stiftet i 1927 og i dag er Norges største ungdomsparti..

  • AUF

    Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er en norsk politisk ungdomsorganisasjon som ble stiftet i 1927. AUF er en selvstendig organisasjon, men fungerer som ungdomsparti for Arbeiderpartiet. AUF oppga i 2018 å ha 14 442 medlemmer, og er dermed Norges største ungdomsparti. Astrid Willa Eide Hoem fra Kristiansund er AUF-leder siden 2020.AUF er en viktig rekrutteringskanal for Arbeiderpartiet: Alle partiets statsministre etter andre verdenskrig hadde vært med i ungdomsbevegelsen, og det samme hadde alle partiledere fra 1918 og frem til Jonas Gahr Støre ble Ap-leder i 2014.