United Influencers

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om United Influencers

  Fra SNL

 • bibeloversettelser

  Hele Bibelen er oversatt til over 470 språk (2011). I tillegg er Det nye testamente oversatt til 1223 språk og deler av Bibelen til ytterligere 1002 språk. Det språklige mangfold førte allerede i antikken til mange bibeloversettelser. Noen bibeloversettelser er dermed så gamle at de har betydning for det tekstkritiske arbeid med å bestemme grunntekstens ordlyd.

  Fra wikipedia

 • The International Jew

  The International Jew («Den internasjonale jøden») er en serie på fire antisemittiske pamfletter eller bøker som ble skrevet og gitt ut av den amerikanske bilfabrikanten Henry Ford fra 1920 til 1922.

 • USAs riksvåpen

  USAs store segl (på engelsk Great Seal of the United States) ble utformet for bruk av Kongressens sekretær i 1782, tatt i bruk som statens offisielle segl i 1789, og bekreftet som riksvåpen av USAs Høyesterett i 1790.USA har ikke et «riksvåpen» i vanlig heraldisk forstand.

 • United Influencers