University

Yale University er et privat Ivy League-universitet i New Haven, Connecticut. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • To the University of Oslo

  Mr. Rector, Ladies and Gentlemen, I must say that I have to be very careful in listening to the oratory of Professor Worm-Muller, lest I should become conceited, but I must tell you that I have this blessing vouchsafed me-that the more kindness I receive, the more humble I become.

 • Norway and the US: Partners in peace

  There is an old saying that you should never confuse schooling with education. Education is, of course, a much broader process.

  Fra SNL

 • Kavliprisene

  Kavliprisene er tre forskningspriser opprettet av den norsk-amerikanske fysikeren og forretningsmannen Fred Kavli gjennom stiftelsen The Kavli Foundation. Prisene er på én million amerikanske dollar hver og deles ut for fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisene i hver gren kan deles mellom maksimalt tre personer.Vinnere av Kavliprisene velges av tre priskomiteer som består av internasjonale forskere anbefalt av Det kinesiske vitenskapsakademi, Académie des Sciences (Det franske vitenskapsakademi), Max-Planck-Gesellschaft, Tyskland, National Academy of Sciences, USA, og The Royal Society, Storbritannia.

 • salafisme

  Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer. Det råder imidlertid betydelig forvirring både blant forskere og muslimer selv om hva begrepet salafisme refererer til,1 hvilke islamske trosoverbevisninger som er karakteristiske for salafisme (al-salafiyya på transliterert arabisk), og hvilke muslimer som kan anses som salafister (al-salafiyyun).

  Fra wikipedia

 • Harvard University

  Harvard University, egentlig President and Fellows of Harvard College, er et privat universitet i Cambridge i Massachusetts.

 • University of Oxford

  University of Oxford (norsk: Universitetet i Oxford) ligger i byen Oxford i England og er det eldste universitetet i den engelsktalende verden.

 • Yale University

  Yale University er et privat Ivy League-universitet i New Haven, Connecticut.