University

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • To the University of Oslo

  Mr. Rector, Ladies and Gentlemen, I must say that I have to be very careful in listening to the oratory of Professor Worm-Muller, lest I should become conceited, but I must tell you that I have this blessing vouchsafed me-that the more kindness I receive, the more humble I become.

 • Norway and the US: Partners in peace

  There is an old saying that you should never confuse schooling with education. Education is, of course, a much broader process.

  Fra SNL

 • Kavliprisene

  Kavliprisene, tre forskningspriser opprettet av den norsk-amerikanske fysikeren og forretningsmannen Fred Kavli gjennom stiftelsen The Kavli Foundation. Prisene er på 1 mill. amerikanske dollar hver og deles ut for fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskapog nevrovitenskap.  Prisene i hver gren kan deles mellom maksimalt tre personer.

 • salafisme

  Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer. Det råder imidlertid betydelig forvirring både blant forskere og muslimer selv om hva begrepet salafisme refererer til,1 hvilke islamske trosoverbevisninger som er karakteristiske for salafisme (al-salafiyya på transliterert arabisk), og hvilke muslimer som kan anses som salafister (al-salafiyyun).

  Fra wikipedia

 • Jendayi Frazer

  Jendayi Elizabeth Frazer er professor ved Carnegie Mellon University.

 • Leon Festinger

  Leon Festinger (født 8.

 • University of Colorado

  University of Colorado System (forkortet CU) er et delstatseid forskningsuniversitet med hovedcampus i Boulder og sidecampuser i Denver og Colorado Springs, i delstaten Colorado i USA. Det ble opprettet i 1876.