USA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • USA

  Amerikas forente stater, forbundsrepublikk som utgjør noe under halvparten av det nordamerikanske kontinent. USA strekker seg over hele kontinentet, fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest, med grenser i nord til Canada og Mexico i sør. Landet omfatter dessuten den nordvestlige del av kontinentet (Alaska) og øygruppen Hawaii i Stillehavet, og har siden 1959 bestått av 50 delstater samt District of Columbia (hovedstaden Washington med omland).

 • USA

  USA er eit land som ligg i Nord-Amerika. Landet grenser til Canada i nord og Mexico i sør. USA består av 50 delstatar og har kyst til Atlanterhavet i aust og til Stillehavet i vest. Hovudstaden heiter Washington D.C..

  Fra wikipedia

 • Norsk emigrasjon til USA

  Utvandring til Amerika er noe man opplevde i mange europeiske land utover 1800-tallet.

 • USA

  USA, offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

 • USAs delstater

  USAs delstater er de 50 delstatene som sammen utgjør forbundsstaten USA. I USAs flagg representerer de 50 stjernene de nåværende delstatene, mens de 13 stripene representerer de opprinnelige 13 koloniene som i 1776 rev seg løs fra Storbritannia og dannet USA. Veksten i antall delstater har stort sett skjedd ved at «føderale territorier» fikk delstatsstatus og indre selvstyre.