Utslipp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • luftforurensning

  Luftforurensning er fremmedstoffer i luften som kan virke på menneskers helse og trivsel, eller er til skade for klima, dyr, planter, materialer eller andre deler av omgivelsene. Luftforurensende stoffer er gasser, dråper eller faste partikler, og består av ulike kjemiske forbindelser (se tabell). Utslipp av forurensende stoffer til luft kan ha lokale, regionale og globale skadevirkninger.

 • netto null

  «Netto null» er et mål om å oppnå null utslipp av klimagasser, enten ved å stoppe alle utslipp eller ved at gjenværende utslipp oppveies på ulike måter. Utslipp av klimagasser bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Hvis den globale gjennomsnittstemperaturen skal slutte å stige må utslippene av klimagasser stoppes. Dersom det ikke er mulig å stoppe utslippene helt, kan man kompensere gjenværende utslipp ved å fjerne en tilsvarende mengde klimagasser fra atmosfæren.

  Fra wikipedia

 • Borregaard

  Borregaard (OSE: BRG) er et norsk industrikonsern og allmennaksjeselskap med hovedkontor i Sarpsborg.

 • Liste over land etter karbondioksidutslipp

  Liste over land etter CO2-utslipp ble samlet inn 2004 av Carbon Dioxide Information Analysis Center for FN. Inntil nylig var USA største forurenser.

 • Vulkan

  Se Vulkan (Oslo) for industriområdet i Oslo som ble gentrifisert på 2000-tallet.