Utslipp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • luftforurensning

  Luftforurensning er fremmedstoffer i luften som kan virke på menneskers helse og trivsel, eller er til skade for klima, dyr, planter, materialer eller andre deler av omgivelsene. Luftforurensende stoffer er gasser, dråper eller faste partikler, og består av ulike kjemiske forbindelser (se tabell). Utslipp av forurensende stoffer til luft kan ha lokale, regionale og globale skadevirkninger.

 • petroleum

  Utslipp fra petroleumsvirksomhet deles inn i utslipp til luft og utslipp til sjø. Ved petroleumsproduksjon på land skjer det også utslipp til vann og til grunnen. Produksjon og transport av olje og gass er kilden til størstedelen av utslippene, men også utbygging og leteaktivitet medfører utslipp..

  Fra wikipedia

 • Liste over land etter karbondioksidutslipp

  Liste over land etter CO2-utslipp ble samlet inn 2004 av Carbon Dioxide Information Analysis Center for FN. Inntil nylig var USA største forurenser.

 • Metan

  Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

 • Vulkan

  Se Vulkan (Oslo) for industriområdet i Oslo som ble gentrifisert på 2000-tallet.

Mer om Utslipp fra Vox Publicas arkiv