Utslipp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Utslipp av kuer til haven

 • Bilde: Telemark Museum

  Lastebil som skulle brukes til å hente et depo av utslipp til hjemmestyrkene

 • Bilde: Domkirkeodden

  Langmoen A

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Oransje søppelbiler på parkeringsplass

  Fra SNL

 • luftforurensning

  Luftforurensning er fremmedstoffer i luften som kan virke på menneskers helse og trivsel, eller er til skade for klima, dyr, planter, materialer eller andre deler av omgivelsene. Luftforurensende stoffer er gasser, dråper eller faste partikler, og består av ulike kjemiske forbindelser (se tabell). Utslipp av forurensende stoffer til luft kan ha lokale, regionale og globale skadevirkninger.

 • petroleum

  Utslipp fra petroleumsvirksomhet deles inn i utslipp til luft og utslipp til sjø. Ved petroleumsproduksjon på land skjer det også utslipp til vann og til grunnen. Produksjon og transport av olje og gass er kilden til størstedelen av utslippene, men også utbygging og leteaktivitet medfører utslipp..

  Fra wikipedia

 • Liste over land etter karbondioksidutslipp

  Liste over land etter CO2-utslipp ble samlet inn 2004 av Carbon Dioxide Information Analysis Center for FN. Inntil nylig var USA største forurenser.

 • Luft

  Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør atmosfæren rundt jorden.

 • Vulkan

  Se Vulkan (Oslo) for industriområdet i Oslo som ble gentrifisert på 2000-tallet.

Mer om Utslipp fra Vox Publicas arkiv