Vitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Vildledende Opdragere

  De husker nok hvad Ulrik Brendel, der har set og prøvet meget, siger til Rosmer: «Kan du yde mig et Laan? Kan du ofre et Ideal eller to? For nu er jeg læns.» Ogsaa jeg er læns.

 • Han bruker ikke store ord om fred, men hans gjerning ruver

  Deres Majestet, Deres Kongelige Höyheter, Deres Eksellenser, mine Damer og Herrer: Blant de mange som i årenes löp har fått fredsprisen, står lord Boyd Orr i en særstilling. Mens de fleste enten har vært knyttet til fredsorganisasjoner eller har vært statsmenn, politikere eller folkerettslærde, er John Boyd Orr hverken folkerettslærd, politiker eller statsmann.

 • Sterkere krefter enn de kjernefysiske bombers onde makt

  Da atombombene var eksplodert over Hiroshima og Nagasaki, uttalte Albert Einstein: «Den tid er nå kommet da menneskene må oppgi krigen. Det er ikke lenger rasjonelt å löse internasjonale problemer ved å gripe til krig.

  Fra SNL

 • vitenskap

  Vitenskap, systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte for naturvitenskap.

 • filosofiens historie

  .

  Fra wikipedia

 • Nomotetisk vitenskap

  Nomotetiske vitenskaper (av gresk νόμος [nomos] = «lov» og τιθέναι [tithenai] = «opprette») er vitenskaper som leter etter naturlover eller som prøver å forklare generaliteter i naturen.

 • Vitenskap

  Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås.

 • Vitenskapelig metode

  Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.

Mer om Vitenskap fra Vox Publicas arkiv