Vitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Vildledende Opdragere

  De husker nok hvad Ulrik Brendel, der har set og prøvet meget, siger til Rosmer: «Kan du yde mig et Laan? Kan du ofre et Ideal eller to? For nu er jeg læns.» Ogsaa jeg er læns.

 • Han bruker ikke store ord om fred, men hans gjerning ruver

  Deres Majestet, Deres Kongelige Höyheter, Deres Eksellenser, mine Damer og Herrer: Blant de mange som i årenes löp har fått fredsprisen, står lord Boyd Orr i en særstilling. Mens de fleste enten har vært knyttet til fredsorganisasjoner eller har vært statsmenn, politikere eller folkerettslærde, er John Boyd Orr hverken folkerettslærd, politiker eller statsmann.

 • Sterkere krefter enn de kjernefysiske bombers onde makt

  Da atombombene var eksplodert over Hiroshima og Nagasaki, uttalte Albert Einstein: «Den tid er nå kommet da menneskene må oppgi krigen. Det er ikke lenger rasjonelt å löse internasjonale problemer ved å gripe til krig.

  Fra SNL

 • vitenskap

  Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning.Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for naturvitenskap.Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstandene som fremsettes.

 • vitenskapelig tidsskrift

  Et vitenskapelig tidsskrift er en publikasjon der det jevnlig kommer ut nye artikler skrevet av forskere. Disse vitenskapelige artiklene henvender seg særlig til andre forskere og fageksperter, og skal bidra til å videreutvikle kunnskapen innenfor deres fagområde.Før det avgjøres om en innsendt artikkel kan publiseres i tidsskriftet, blir den som regel gjennomgått kritisk av andre forskere eller fagpersoner med ekspertise som gir dem forutsetninger for å vurdere artikkelens innhold.

  Fra wikipedia

 • Den vitenskapelige revolusjonen

  Den vitenskapelige revolusjonen er en betegnelse på den store endringen innen tenkning i løpet av 1500- og 1600-tallet.

 • Vitenskap

  Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås.

 • Vitenskapelig metode

  Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.

Mer om Vitenskap fra Vox Publicas arkiv