Vitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vitenskap

  Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for naturvitenskap.

 • vitenskapelig tidsskrift

  Et vitenskapelig tidsskrift er en publikasjon der det jevnlig kommer ut nye artikler skrevet av forskere. Disse vitenskapelige artiklene henvender seg særlig til andre forskere og fageksperter, og skal bidra til å videreutvikle kunnskapen innenfor deres fagområde. Før det avgjøres om en innsendt artikkel kan publiseres i tidsskriftet, blir den som regel gjennomgått kritisk av andre forskere eller fagpersoner med ekspertise som gir dem forutsetninger for å vurdere artikkelens innhold.

  Fra wikipedia

 • Vitenskap

  Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås.

 • Vitenskapelig ansatte

  Vitenskapelig ansatte (eller akademisk ansatte) er en norsk samlebetegnelse på personer i akademiske stillinger ved universiteter, høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, og andre vitenskapelige institusjoner.

 • Vitenskapelig metode

  Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.

Mer om Vitenskap fra Vox Publicas arkiv