FORFATTER

Pål Magnus Lykkja

Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo.

http://www.uio.no/?vrtx=person-view&uid=palml


3 bidrag

Papirboka og drivhuseffekten

Biblio­te­ka må stå fast på sine ibuan­de miljø­ven­le­ge og ”men­nes­ke­le­ge” kva­li­te­tar som papir­ba­ser­te kunn­skaps­ban­kar, sam­stun­des som dei søkjer å utnyt­te dei mest miljø­ven­le­ge og effek­ti­ve kva­li­te­ta­ne av den digi­ta­le revo­lu­sjo­nen.

 
 
til toppen