FORFATTER

Pål Magnus Lykkja

Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo.

http://www.uio.no/?vrtx=person-view&uid=palml


3 bidrag

Papirboka og drivhuseffekten

Bib­liote­ka må stå fast på sine ibuande miljøven­lege og ”men­neskelege” kvalite­tar som papir­baserte kunnskaps­bankar, sam­stun­des som dei søk­jer å utnytte dei mest miljøven­lege og effek­tive kvalite­tane av den dig­i­tale revolusjonen.

 
 
til toppen