Facebook

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Hadeland Bergverksmuseum

  Arbeidere ved Kistefos tresliperi foran teglstensbygning

 • Bilde: Norsk Kartmuseum

  GRENSERYDNINGEN

 • Bilde: Telemuseet

  Mobiltelefon

 • Bilde: Telemark Museum

  Plakat

  Fra SNL

 • Facebook

  Internett-tjeneste av typen sosial nettverkingstjeneste, på norsk gjerne omtalt som nettsamfunn eller sosialt medium. Brukerne av Facebook kan registrere seg, og lage profiler med navn, bilde, interesser og annen informasjon. Tjenesten gjør det mulig å kunne bygge opp personlige nettverk, ved å legge til andre brukere som "venner". Brukerne kan så dele bilder, filmsnutter eller musikk, spill og andre interaktive tjenester.Facebook ble grunnlagt i 2004 som en studentkataloglignende tjeneste for studenter ved Harvard; den ble raskt utvidet til å omfatte en rekke andre universiteter, og siden høsten 2006 har den vært åpen for alle over 13 år.

 • Norsk historie etter 1990

  Norges historie etter 1990, fra omkring 1990 ble det norske samfunnet preget av dyptgripende endringer på det politiske, sosiale og økonomiske felt. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler.