Facebook

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Facebook

    Facebook, sosialt medium basert på brukerskapt innhold og nettverkskommunikasjon. Tjenesten tilbyr brukerne å opprette profil, publisere innhold og å kommunisere med andre brukere.Bedriften Facebook har hovedkontor i California, USA. Grunnleggeren Mark Zuckerberg er selskapets største eier.Facebook ble lansert internasjonalt i 2006, og har siden den tid vært verdens største sosiale medium.

  • Norsk historie etter 1990

    Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.