aID

«Hiv» kan også referere til telehiv.Humant immunsviktvirus (hiv) er et lentivirus av retrovirusfamilien som forårsaker ervervet immunsviktsyndrom – bedre kjent som aids.Aids betegner en dødelig tilstand hvor immunsystemet har sviktet og hvor kroppen ikke har noe forsvar mot livstruende, såkalte opportunistiske infeksjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

  Fra SNL

 • Aïda

  Aïda er en opera i fire akter av Giuseppe Verdi og libretto (tekst) av Camille du Locle. Librettoen er skrevet etter et utkast av egyptologen Auguste Mariette, og er bearbeidet og oversatt til italiensk av Antonio Ghislanzoni. Det har vært hevdet at operaen ble skrevet til innvielsen av operahuset i Kairo i november 1869 i forbindelse med innvielsen av Suezkanalen samme år, men dette medfører ikke riktighet.

 • Band Aid

  Band Aid, sammenslutning av britiske popmusikere med det formål å hjelpe sultende og tørkerammede mennesker i Sudan og Etiopia i midten av 1980-årene. Initiativtaker var den irske sangeren Bob Geldof, som høsten 1984 samlet en rekke av Storbritannias fremste artister og spilte inn sangen Do They Know It's Christmas?, som han skrev sammen med Midge Ure fra Ultravox.

  Fra wikipedia

 • Aids

  Aids (av engelsk acquired immune deficiency syndrome), eller ervervet immunsviktsyndrom, er en sykdom – eller et kompleks av sykdommer – forårsaket av hiv (humant immunsviktvirus), som første gang ble registrert i San Francisco i 1981.

 • Hiv

  «Hiv» kan også referere til telehiv.Humant immunsviktvirus (hiv) er et lentivirus av retrovirusfamilien som forårsaker ervervet immunsviktsyndrom – bedre kjent som aids.Aids betegner en dødelig tilstand hvor immunsystemet har sviktet og hvor kroppen ikke har noe forsvar mot livstruende, såkalte opportunistiske infeksjoner.

 • Live Aid

  Live Aid var en rockekonsert som ble holdt den 13.