aID

«Hiv» kan også referere til telehiv.Humant immunsviktvirus (hiv) er et lentivirus av retrovirusfamilien som forårsaker ervervet immunsviktsyndrom – bedre kjent som aids.Aids betegner en dødelig tilstand hvor immunsystemet har sviktet og hvor kroppen ikke har noe forsvar mot livstruende, såkalte opportunistiske infeksjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Installation of navigation aid

  Fra SNL

 • Aïda

  Aïda er en opera i fire akter av Giuseppe Verdi, libretto (tekst) av Camille du Locle etter et utkast av egyptologen Auguste Mariette, bearbeidet og oversatt til italiensk av Antonio Ghislanzoni.Det har vært hevdet at operaen ble skrevet til innvielsen av operahuset i Kairo i november 1869 i forbindelse med innvielsen av Suezkanalen samme år, men dette medfører ikke riktighet.

 • Afrikas historie

  Afrika er kontinentet der man kan følge menneskehetens historie lengst tilbake i tiden. De eldste kjente redskapsfunnene er fra Gona i Etiopia og er ca. 2,6 millioner år gamle. Vel én million år lenger fram i tiden er den mer omhyggelig tilhugde håndøksen det vanligste redskap i afrikanske funn. Det er allment antatt at dette redskapet først ble utviklet i Afrika og har spredt seg derfra til andre kontinenter.Kjennskapet til husdyravl og dyrking av matplanter kom trolig til Egypt fra Midtøsten, og førte i Nildalen i løpet av kort tid til sterk folkeøkning, yrkesspesialisering, bydannelser, skriftkultur og politisk organisasjon under et gudekongedømme (farao).

  Fra wikipedia

 • Aides

  Aides er en slekt av sommerfugler som tilhører familien smygere (Hesperiidae).

 • Aids

  Aids (av engelsk acquired immune deficiency syndrome), eller ervervet immunsviktsyndrom, er en sykdom – eller et kompleks av sykdommer – forårsaket av hiv (humant immunsviktvirus), som første gang ble registrert i San Francisco i 1981.

 • Hiv

  «Hiv» kan også referere til telehiv.Humant immunsviktvirus (hiv) er et lentivirus av retrovirusfamilien som forårsaker ervervet immunsviktsyndrom – bedre kjent som aids.Aids betegner en dødelig tilstand hvor immunsystemet har sviktet og hvor kroppen ikke har noe forsvar mot livstruende, såkalte opportunistiske infeksjoner.